Forside > Pressemeddelelser > Corona katastrofe undervejs i Afghanistan: Dansk Folkehjælp aktiverer deres katastrofeberedskab

Corona katastrofe undervejs i Afghanistan: Dansk Folkehjælp aktiverer deres katastrofeberedskab

Ifølge de afghanske sundhedsmyndigheder vil anslået 25 millioner afghanere blive syge af COVID-19, hvilket udgør godt 80 procent af den samlede befolkning. Myndighederne frygter, at epidemien især vil ramme landets mange internt fordrevne og mest sårbare i civilbefolkningen, hvorfor det vil være yderst vanskeligt at inddæmme og behandle smitte. Det har fået Dansk Folkehjælp til at aktivere deres katastrofeberedskab i Afghanistan for første gang i 18 år. Hjælpen består blandt andet af uddannelse af sundhedsteams, som skal forebygge spredning samt uddeling af hygiejnekits. På længere sigt arbejdes der med at skaffe opbakning til at iværksætte en distribution af livsfornødenheder, da mange familier forventes helt at miste deres indtægter som følge af katastrofen.

I Afghanistan kæmper nationale sikkerhedsstyrker forsat mod Taliban fraktioner og hundredetusindvis af afghanere lever på flugt. Enten som internt fordrevne under ringe kår eller som nogle af landets fattigste. Situationen gør det yderst vanskeligt at inddæmme Corona-epidemien blandt den afghanske befolkning. Det vil medføre en katastrofal situation og være en nærmest umulig opgave for landets i forvejen ressourcesvage sundhedsvæsen, hvis op mod 80 % af den afghanske befolkning bliver smittet med COVID-19 virus. Derfor aktiverer Dansk Folkehjælp nu organisationens katastrofeberedskab i landet.

Målrettet indsats skal stoppe spredningen
Det afghanske sundhedsvæsen er så ressourcesvækket, at det nærmest ikke er funktionelt i store del af landet. Dansk Folkehjælp, der er til stede i blandt andet Faryab-provinsen, samarbejder med lokale myndigheder, lokalsamfundet og de lokale partnerorganisationer, for at haste-iværksætte aktiviteter som kan forebygge smitte og sikre befolkningen egentlige værnemidler. Katastrofehjælpen skal målrettet og håndgribeligt yde en indsats, for at hjælpe den afghanske befolkning og sundhedsvæsenet med at håndtere epidemien.

Klaus Nørlem, Generalsekretær hos Dansk Folkehjælp fortæller:
”Vi kan ikke bare se til og undlade at handle, når så voldstomt et antal menneskeliv frygtes at blive smittet med COVID-19 og et forventeligt højt antal døde. Indsatsen i Afghanistan kommer bl.a. til at bestå af etablering af lokale sundhedsteams, som skal forebygge smittespredning via oplysningsinitiativer til lokal befolkning om, hvordan de skal agere for at undgå smitte i henhold til WHO’s anbefalinger om COVID-19. Samtidig vil der blive uddelt oplysningsmateriale samt hygiejnekits til alle – kits, der indeholder nødvendige værnemidler som f.eks. masker, sæbe og øvrige nødvendige personlige hygiejnemidler.”  

Akut hjælp på vej til sundhedsvæsen og udsatte familier
I Afghanistan er en af de store udfordringer, at sundhedspersonalet ikke er tilstrækkeligt uddannet til at formidle nødvendig viden til befolkningen om smittespredning eller smittekæder samt ikke råder over de nødvendige ressourcer for at imødegå en epidemi af dette omfang. Derfor skal Dansk Folkehjælps katastrofeberedskab bidrage til at akut-uddanne lokale sundhedsteams for at sikre bedre oplysning til lokalbefolkningen. Indsatsen sikrer også, at der bliver uddelt oplysningsmateriale og hygiejnekits. Dansk Folkehjælp afsætter derudover ressourcer til at yde støtte til de mest udsatte familier, der som konsekvens af pandemien vil miste deres indkomst og stå uden de helt basale livsfornødenheder.

Flygtninge og internt fordrevne spreder COVID-19
Tre af Afghanistans 34 provinser grænser op til Iran, hvor hundredetusindvis af afghanere var flygtet til fra krigen mod Taliban. Det vurderes, at 200.000 flygtninge den seneste tid har krydset grænsen tilbage til Afghanistan, og mange af dem formodes at være smittet med COVID-19. Samtidig vurderes det, at Afghanistan har i omegnen af 650.000 internt fordrevne, der enten er på flugt eller bor i en af landets flygtningelejre.

Sådan støtter du
Via bankoverførsel til konto nr. 5301 0900 013
Via SMS send Hjælp til 1999, så støtter du med 150 kr. plus almindelig SMS takst
Via MobilePay til 28454

Om Dansk Folkehjælp
Dansk Folkehjælp er en landsdækkende, frivillig humanitær organisation, som yder hjælp til udsatte mennesker i Danmark og udlandet. Det grønne kors er vores kendetegn, hvor frivillighed, solidaritet med de svageste og bæredygtighed i vores arbejde, er de grundlæggende elementer. Ved at støtte Dansk Folkehjælp, er man med til at være fortaler for de svageste i samfundet. Dansk Folkehjælp er en organisation med plads til forskellighed, der i gennemførelsen af vores arbejde tør gå nye veje.
Dansk Folkehjælp arbejder med tre centrale indsatsområder, forebyggelse- og førstehjælp, frivilligt socialt arbejde, og internationalt med katastrofe- og nødhjælp samt udviklingsprojekter.

Afghan girl and (Arabic) kaffiyah