Forside > Nyheder > Afghanistans befolkning står over for en COVID-19 katastrofe

Afghanistans befolkning står over for en COVID-19 katastrofe

COVID-19 infektionen spreder sig med stor hast i Afghanistan med forventede katastrofale sundhedsmæssige samt økonomiske konsekvenser for store dele af befolkningen. Dansk Folkehjælp har derfor frigjort midler fra organisationens eget katastrofeberedskab og igangsat en hjælpeindsats, som skal hjælpe lokalbefolkningen.

Informationsindsats om COVID-19
Dansk Folkehjælp, der har været aktiv i Afghanistan siden 2002, er allerede til stede i en af de 34 afghanske provinser, Faryab provinsen. Her er det igangværende omfattende skoleprojekt DAARTT (Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training), sat i bero grundet den globale pandemi, og organisationen har i stor hast omstillet sin hjælpeindsats.

Nu er der fuld fokus på at udøve hjælpe- og informationsarbejde om COVID-19 til lokalbefolkningen.

Bor i telte
Uden for provinshovedstaden Maymana ligger Damqol-området, bestående af 23 landsbyer. Det anslås, at der bor 4.000 familier i distriktet, som primært består af internt fordrevne fra øvrige dele af Faryab provinsen. Alle er de hårdt ramt af den verserende konflikt i Afghanistan.

Indtægtsmuligheder i Damqol er yderst begrænsede, og de fleste familier har derfor sendt et medlem af familien til Iran for at arbejde. Efter det alvorlige COVID-19 udbrud i netop Iran, er mange vendt tilbage til Damqol med stor fare for en omfattende spredning af infektionen.

Befolkningen i området er yderst fattige, og mange familier er henvist til at bo i telt. De har adgang til brøndvand, men har ikke råd til hverken sæbe eller desinfektionsmidler af nogen art.

Sundhedsteams og hygiejnekits gør en forskel
Da befolkningen i Damqol-området heller ikke har adgang til hverken radio eller TV, og hovedparten ikke kan læse ellers skrive, skal oplysning om COVID-19 formidles til hver enkelt familie.
Derfor har Dansk Folkehjælp rekrutteret sundhedsteams, der besøger lokalbefolkningen og oplyser dem om smittefaren ved COVID-19. Dette foregår i små klynger, hvor de hårdt arbejdende sundhedsteam samtidig udleverer de mest nødvendige remedier til at opretholde hygiejnen. Disse består bl.a. af en vandbeholder med vandhane, sæbe samt øvrige desinfektionsmidler.

Samtidig bliver der distribueret informationsfoldere og opsat plakater, som er letforståelige for alle.

Alle kan gøre en forskel
Det afghanske sundhedsministerium vurderer, at op mod 81 procent af befolkningen risikerer at blive smittet med COVID-19. For at mindske den humanitære katastrofe dette vil medføre, har Dansk Folkehjælp i samarbejde med lokale organisationer, øget indsatsen i det konfliktramte land.

Hvis du vil støtte vores indsats for at hjælpe det afghanske folk mod COVID-19, kan du bidrage her.

P_Afghanistan2