Forside > Nyheder > AFGHANISTAN: COVID-19 akutberedskab i er i fuld gang – med stor succes

AFGHANISTAN: COVID-19 akutberedskab i er i fuld gang – med stor succes

Dansk Folkehjælp iværksatte sammen med en række lokale samarbejdspartnere et akutberedskab mod spredningen af covid-19 i landet tilbage i marts. Beredskabet er nu i gang med at etablere indsatsen, og de første milepæle er nået.

En del af indsatsen har bl.a. været at akut-uddanne lokale sundhedsteams, der kan sikre bedre oplysning til lokalbefolkningen omkring smittespredning og smittekæder bl.a. gennem informationsmateriale, plakater og brochurer. Dette arbejde har været en succes, og alle 23 landsbyer i Damqol er nu inkluderet i indsatsen, hvilket sikrer vigtig sundhedsmæssig information til 4.000 familier.

Derudover er akutberedskabet i gang med at distribuere hygiejnekits til 430 af de mest udsatte familier. Arbejdet forventes at gå i gang denne uge, og er koncentreret omkring familier der 1) er tilbagevendt fra nabolande, 2) familier som er internt fordrevne og 3) ekstremt fattige familier. Det er Dansk Folkehjælp, der sammen med regeringsrepræsentanter, udvælger familierne. Den endelige godkendelse vil blive foretaget af UNOCHA (FN’s kontor for koordinering af humanitære anliggender).

Dansk Folkehjælp afsætter derudover ressourcer til at yde støtte til de mest udsatte familier, der som konsekvens af pandemien vil miste deres indkomst og stå uden de helt basale livsfornødenheder. Dette arbejde forventes at starte inden for to uger – bl.a. gennem et samarbejde med mobiltelefonselskabet ROSHAN, som har udviklet en teknologi til uddeling af økonomisk støtte direkte til modtagerne.

Læs mere om vores internationale arbejde her 

ACNL5797