Forside > Nyheder > SF og R vil kulegrave satspuljen i ny jagt på millioner til socialt udsatte

SF og R vil kulegrave satspuljen i ny jagt på millioner til socialt udsatte

Det er en god idé med en oprydning af satspuljen. Sådan lyder budskabet fra SF og Radikale, der bakker op et forslag fra Civilsamfundets Brancheforening om at finde finansiering til socialområdet ved en nidkær gennemgang af tidligere satspuljeprojekter.

“Der er gennem tiderne blevet afsat alle mulige permanente midler, som jeg synes, man bør genbesøge,” siger Radikales socialordfører, Rasmus Helveg Petersen, og fortsætter:

“Det kunne være en udmærket idé at få ryddet op, få genbesøgt projekterne og se, hvor mange af de indsatser vi rent faktisk synes skal finansieres på den måde, og om der er penge at finde,” siger Radikales socialordfører.

Også SF bakker op om idéen. Partiets socialordfører, Trine Torp, opfordrer regeringen til at sætte oprydningsarbejdet i gang.

Derudover vil Trine Torp tage ønsket om en gennemgang af satspuljen med til de igangværende forhandlinger om fordelingen af reserven for satspuljen.

”I stedet for at man finder midlerne ad hoc, så er der god grund til at foretage en systematisk gennemgang af alle de projekter, hvor der må være midler til overs,” siger Trine Torp.

Civilsamfundet drømmer om gemt guld
Den politiske opbakning til oprydningen sker på baggrund af et forslag fra Civilsamfundets Brancheforening. Interesseorganisationen lancerede tidligere på ugen deres udspil til en ny model for fremtidens finansiering af civilsamfundet.

Politikerne bør afsætte 1,5 milliarder årligt til frivilligt socialt arbejde, lyder det blandt andet i udspillet. Her skal noget af finansieringen komme fra oprydningen af satspuljen.

Det er forventningen fra Civilsamfundets Brancheforening, at en grundig gennemgang af lukkede projekter, der ikke har brugt alle de penge, de oprindeligt har fået tildelt, vil kunne udløse en gevinst på flere hundrede millioner.

Forventningen skyldes blandt andet, at en lignende gennemgang af projekter tilbage i 2014 udløste en gevinst på 1,6 milliarder. Sidste år kom det ligeledes frem, at Kriminalforsorgen havde 200 millioner liggende i uforbrugte satspuljemidler.

Det er historikken på området, der får Civilsamfundets Brancheorganisation til at tro, at der ved en ny revision af tidligere satspuljeprojekter kan findes yderligere midler.

“Der er noget, der taler for, at der stadig er penge at hente. Selvfølgelig ikke i samme omfang, men mon ikke, der ligger noget stadig, der kan omfordeles,” siger Per Fruerled, der er formand i Civilsamfundets Brancheforening.

Også Danske Handicaporganisationer og Frivilligrådet bakker op om en oprydning. Sidstnævnte har som et led i opfordringen til oprydningen lanceret hashtagget #hvormegetguldergemt på sociale medier.

“Hvis man kan finde nogle penge, der ikke længere går til formålet, så vil det være en fornuftig måde at bringe dem tilbage til formålet på og bruge dem til at investere i effektive sociale og civile indsatser,” siger formand for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen.

Minister deler ikke optimismen
Social- og indenrigsminister Astrid Krag deler ikke håbet om, at der ligger en masse penge gemt ved en oprydning i satspuljen.

“Jeg vil dog gerne advare mod den opfattelse, at der skulle ligge store summer og gemme sig rundt omkring, som kan kulegraves frem fra fortidens satspuljeaftaler. Situationen er en helt anden, end da man foretog en kulegravning i 2014, da der er kommet en helt anden systematik i opfølgningen på satspuljemidler,” skriver ministeren i et mailsvar til Altinget.

Hun pointerer dog, at hun er klar til at drøfte SF og Radikales forslag under de igangværende forhandlinger om reserven.*

Uforbrugte midler kan booste sparsom reserve
Satspuljen blev nedlagt i forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 under den tidligere VLAK-regering. I forbindelse med nedlæggelsen af satspuljen blev det besluttet ikke længere at holde øje med de mere end 700 eksisterende projekter, der finansieres af satspuljemidler.

“For at forenkle den nuværende omfattende administration af satspuljen – føres der ikke særskilt, løbende status for de eksisterende over 700 satspuljeprojekter, herunder heller ikke i forhold til uforbrugte midler, der således ikke administreres og genudmøntes med den nye reserve,” lyder det i det faktaark, der fulgte med finanslovsaftalen.

Den sætning i aftalen stiller både SF og Radikale sig uforstående over for.

“Jeg synes ikke, det er fornuftigt ikke at følge med i, om der ligger uforbrugte midler. Uforbrugte midler er jo midler, som skulle gå til socialområdet. Så jo flere af de midler, der kan blive en del af forhandlingerne, jo bedre,” siger Trine Torp.

De penge der findes ved en eventuel oprydning skal ifølge Radikale gå til civilsamfundet.

SF vil bruge nyfundne midler til at booste reserven, der i år rummer 40 millioner. Dertil har regeringen i sit finanslovsudspil foreslået at tilføre reserven yderligere 50 millioner.

“Det (en oprydning, red.) kan også betyde, at vi får noget mere at forhandle om, når vi forhandler om reserven for satspuljen. Vi har stadig brug for at udvikle socialområdet. Også selvom det måtte være midlertidige midler,” siger Trine Torp.

Frivilligrådet vil bruge eventuelle nyfundne penge til at investere i sociale indsatser. Mads Roke Clausen vurderer ikke at en gennemgang vil være særlig dyr.

”Jeg er sikker på, at man kan komme rigtig langt for nogle årsværk, På den måde kan man få tilvejebragt nogle penge, der vil kunne bruges mere fokuseret og mere i ånden af, hvad de oprindeligt er givet til,” siger Mads Roke Clausen.

Rasmus Helveg Petersen