Forside > Nyheder > Ensomhedskurver i højder, vi aldrig før har set

Ensomhedskurver i højder, vi aldrig før har set

Corona-pandemien og samfundets nedlukning har sat fællesskaber og relationer under pres og skabt ensomhedskurver i højder, vi aldrig før har set. Men ensomhed er ikke kun et corona-anliggende, og ensomheden vil stadig være massivt til stede, når den sidste vaccine er givet.

Alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme. Lige nu oplever 380.000 voksne og 20.000 børn svær ensomhed, og tallet er stigende. Konsekvenserne af ensomhed er store – både for det enkelte menneske og for samfundsøkonomien.

Derfor har en lang række organisationer med en klar opfordring til Christiansborg: I skal handle nu. Vi står overfor en trussel for vores velfærdssamfund, og vi er alle nødt til at handle på ensomhed, som den store samfunds- og folkesundhedsudfordring, den reelt er.

Med afsæt i erfaringer fra udlandet, viden og perspektiver fra en lang række organisationer på tværs af sektorer og fagområder, har vi lavet oplægget ’Sammen mod ensomhed’. Et oplæg, der giver konkret inspiration til, hvordan vi som samfund kan nedbringe ensomheden gennem en national strategi mod ensomhed – sammen.

Læs oplægget “Sammen mod ensomhed” her.

Hvem står bag ”Sammen mod ensomhed”?
Inspirationsoplægget ’Sammen mod ensomhed’ er blevet til i en dialog mellem 27 organisationer på tværs af sektorer og fagområder i foråret 2021.

77 organisationer har skrevet under på oplægget. Organisationerne er:
Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Alzheimerforeningen
AOF Center Odense
BL
Boblberg
Børns Vilkår
Caritas Danmark
Center for Digital Pædagogik
Center for Mental Sundhed, Odense
Dansk Erhverv
Dansk Folkehjælp
Dansk Socialrådgiverforening
Danske Døves Landsforbund
Danske Fysioterapeuter
Danske Gymnasier
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Regioner
Danske Studerendes Fællesråd
Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier
Demenskoordinatorer DK
DGI
DIF
DRYS IND
DSR
DUF
Eden Denmark
Elderlearn
Ensomme Gamles Værn
FOA
Fonden for Socialt Ansvar
Forbundet Kultur og Information
Foreningen af Folkehøjskoler
Foreningen Ligeværd
Friskolernes Hus / Dansk Friskoleforening
Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark
Frivilligrådet
GF Fonden
Guldborgsund kommune
Headspace Danmark/Det sociale Netværk
Historiefortæller, Jens Peter Madsen
Hjerteforeningen
Høreforeningen
Jysk børneforsorg/Fredehjem
Jyske Bank
Kalundborg Kommune
KFUM’s Sociale Arbejde
KFUM-Spejderne i Danmark
Kirkens Korshær
Kræftens Bekæmpelse
LGBT+ Danmark
LOS
Læseforeningen
March mod Ensomhed
Mødrehjælpen
Nyborg Kommune
PLO
Red Barnet Ungdom
Red Barnet
Røde Kors
Rådet for Socialt Udsatte
Samvirkende menighedsplejer
SAND
Selveje Danmark
Silkeborg Kommune
SIND
Socialpædagogernes Landsforbund
Storybox
SUFO
TUBA
UlykkesPatientForeningen
Ungdommens Røde Kors
Ventilen
Ældre Sagen
Aarhus Kommune

Ensomhed 1800x1300px