Forside > Nyheder > Ekstra klimapenge af til ny strategi

Ekstra klimapenge af til ny strategi

Minister afviser at sætte ekstra klimapenge af til ny strategi: “Vi står på 0,7 procent”.

Danmark har fået en ny udviklingspolitisk strategi. I et interview svarer udviklingsministeren på spørgsmål om klimafinansiering, modtagecentre og betinget ulandsbistand.

Vi vil leve op til vores internationale klimaforpligtelser, herunder i forhold til klimafinansiering.

Sådan lyder det i Danmarks nye strategi for udviklingspolitik, “Fælles om verden”, der blev offentliggjort torsdag.

Flere, herunder Oxfam IBIS og Care Danmark, har dog undret sig over, hvad der helt præcist ligger i den formulering. De seneste år har regeringen og støttepartierne – der alle er med i strategien – nemlig diskuteret, om klimahjælpen til verdens mest sårbare lande skal være en del af udviklingsbistanden eller for sig.

Altinget har spurgt minister for udviklingssamarbejde, Flemming Møller Mortensen (S), hvordan det hele hænger sammen. Svaret – og ministerens syn på en formulering om betinget bistand, samt hvorvidt modtagecentre til asylansøgere står gemt mellem linjerne i strategien – kan du læse her:

Hvad ligger der i formuleringen om klimafinansiering?

“Når vi har en strategi, der kigger fire år frem, er det helt naturligt, at klima er blevet en meget central del.”

“Der er en global bevidsthed og en ekstremt stor dansk bevidsthed om, hvordan klimaforandringerne spiller negativt ind, og hvordan vi skal bære vores ansvar.”

“Når det kommer til finansieringen af det, er vi ét af de få lande, der lever op til FN’s mål om minimum 0,7 procent af bni. Og det er vores ramme.”

“To gange i træk har vi nu set, at der er blevet fundet ekstra penge til klimabistandsdelen. Og vi må se, hvordan det bliver i fremtiden. Men rammen er de 0,7 procent.”

“Og så skal vi være smadderdygtige til at skubbe til de eksterne parters ansvarsfølelse i at være medfinansierende i den her dagsorden – det kan være det private erhvervsliv, det kan være fondene, det er hele vejen rundt.”

Så man vil ikke se et finanslovsudspil, hvor I går ud over de 0,7 procent og fra regeringens side lægger op til additionel klimabistand?

“Nej. Det, vi har sagt hele vejen igennem, og som jeg allerede har været i samråd og andre diskussioner med mine politiske kolleger fra Christiansborg om, er, at vi står på de 0,7 procent.”

“Det er det, der er forvaltningsrammen i mit ministerium. Og det er også det, der er fuld forståelse for. Vi skriver “minimum 0,7 procent”. Så der er selvfølgelig en mulighed for, at man i finanslovsforhandlingerne vil finde lidt ekstra penge. Det har man gjort to år i træk.”

Åbne kort
Der er en sætning, som kunne minde om en konditionalitet i forhold til, at lande skal tage imod deres statsborgere, hvis de vil have langsigtet udviklingsbistand. Hvordan skal man forstå den formulering?

“Vi har en international regel og aftale, som siger, at folk tager imod deres egne borgere, hvis ikke de skal have beskyttelse inden for konventionerne. Det står vi på. Det gjorde det tidligere regering. Den tidligere udviklingspolitiske strategi. Og det er det, vi også bygger videre på.”

Der står ikke specifikt modtagecentre i strategien, men jeg genkender nogle sætninger, som jeg også har hørt din ministerkollega Mattias Tesfaye (S) bruge: Altså, at vi skal nytænke vores asylsystem. Er det det, der også ligger bag de formuleringer?

“Det er en helt klar regeringsholdning. Og det er et mål for os at få lavet et modtagecenter i et land uden for Europa. Det arbejder vi målrettet på. Og det er det, der ligger i det, når vi siger, at vi vil lave en modernisering af et asylsystem, som vi synes fejler, og som ikke er retfærdigt og humant.”

“Det er ikke skrevet ind. Der står ikke modtagecenter noget sted i strategien, men vi har fra regeringens side spillet med fuldstændig åbne kort siden 2018 (hvor Socialdemokratiet for første gang præsenterede ambitionen om modtagecentre, red.).”

“Det er også det, der ligger i rammen af det her.”

Og det er alle partierne bag aftalen så indforstået med?

“Ja. Den formulering, der står i strategien nu, er alle bekendt med. Der har aldrig været spillet med lukkede kort fra regeringens side på det her punkt. Heller ikke fra min side.”

“Og alle ved også, at udlændinge- og integrationsministeren og jeg var i Rwanda i den her sammenhæng, fordi der er en håndfuld lande, som vi afsøger muligheden i forhold til.”

“Der er ikke noget fordækt ved strategien her. Alle de dygtige ordfører, jeg her har forhandlet med, ved, hvad der er regeringens holdning. Vi er enige om den tekst, der står her, og det er det, vi arbejder ud fra de næste fire år.”

Hvis man er enige om teksten, kunne man så ikke have skrevet modtagecentre ind?

“Nej, for det her er en strategi. At vi så har et ønske, som er konkret i forhold til et modtagecenter, er slet ikke nødvendigt at skrive det konkret ind. Det har parterne i forhandlingerne her heller ikke følt.”

Kilde: Altinget.dk

Flemming_Moeller_Mortensen-Fotograf_Steen_Brogaard_1800x1300px