Forside > Nyheder > PRISUDDELING: Dansk Folkehjælp hylder Danmarks Veteraner med hædersprisen ÅRETS FOLKEHJÆLPER 2021

PRISUDDELING: Dansk Folkehjælp hylder Danmarks Veteraner med hædersprisen ÅRETS FOLKEHJÆLPER 2021

I dag uddeler Dansk Folkehjælp prisen som ’Årets Folkehjælper’ for 14. gang til organisationens årsmøde i København, og hæderen går i år til foreningen Danmarks Veteraner. Foreningen modtager prisen for dens indsats i relation til danske internationale missioner rundt til verdens brændpunkter og arbejdet med at støtte og hjælpe veteraner tilbage til en normal hverdag efter deres udsendelse.

Siden oktober 1968 har Danmarks Veteraner arbejdet med at danne rammerne for at samle borgere, som har være udsendt i internationale missioner og opgaver af den danske stat. Foreningens formål er at styrke veteranernes indbyrdes bånd og yde støtte efter hjemkomsten, oplyse om de danske indsatser og anerkende og hædre veteraner – ikke mindst dem, der betaler den højeste pris under deres udsendelse.

For netop dét arbejde modtog foreningen i dag kl. 12.00 prisen som Årets Folkehjælper 2021. Prisen blev givet til Danmarks Veteraners næstformand, Jens Winther Andersen, som repræsenterede hele foreningen, og kåringen fandt traditionen tro sted ved Dansk Folkehjælps årsmøde, der blev afholdt i dag i København.

Generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, begrunder kåringen:
”Danmarks Veteraner og deres medlemmer modtager prisen for deres uegennyttige indsatser før, under og efter udsendelser til danske missioner rundt om i verdens brændpunkter samt fredsbevarende missioner med det formål at beskytte et sårbart civilsamfund. Samtidig gør foreningen et stort arbejde med at anerkende og hædre de udsendte herunder også de, som har måttet betale den højeste pris, og ikke mindst støtte og hjælpe veteraner tilbage til en normal hverdag efter deres udsendelse,” og fortsætter:

”Danmarks Veteraner gør gennem det nordiske samarbejde og World Veterans Federation et stort stykke arbejde i de dele af verden, hvor også Dansk Folkehjælp er til stede for at yde humanitær hjælp og er ligeledes med til at udbrede viden og information om de danske indsatser og værdier. Vi er derfor stolte over at kunne overbringe prisen som Årets Folkehjælper 2021 til foreningen.”

Om Årets Folkehjælper
Dansk Folkehjælp ønsker med Årets Folkehjælper at hylde en særlig indsats. Formålet med prisen er at sætte fokus på og anerkende det meningsfulde frivillige arbejde, der gøres landet over. Frivillige yder en helt uvurderlig indsats og bidrager med nye løsninger på visse af de udfordringer, vi står overfor, så vi kan styrke vores medmenneskers fremtidsmuligheder. De frivilliges betydning og indsats for civilsamfundet kan ikke understreges nok. Derfor er det igen i år tid til at hylde en bedrift, der har gjort en fundamental menneskelig forskel.

I forbindelse med kåringen lægges vægt på uegennyttige initiativer – tiltag, som udgør en markant støtte til bekæmpelse af ulighed og samtidig er et bidrag til en større frivillig indsats. Det handler om at hylde dem, der tør tage det første skridt i den gode sags tjeneste, hvad enten initiativet er lokalt, nationalt eller globalt orienteret. Årets Folkehjælper tildeles én gang om året til en privatperson(er), forening, organisation, virksomhed, myndighed eller medie, der har gjort en særlig indsats inden for Dansk Folkehjælps formål. Ud over titel og æren modtager Årets Folkehjælper en bronzekulptur samt et diplom som symbolsk tak for den særlige indsats. Skulpturen har en værdi af 15.000 kroner.

Tidligere prismodtagere:
2008: Ekstra Bladet for avisens fokus på fattigdom i Danmark igennem en række artikelserier.
2009: Foreningen Østifterne for dens indsats og støtte til udbredelsen af førstehjælp i Danmark.
2010: SASO Sydafrika for arbejdet med forældreløse børn i Sydafrika.
2011: Ægteparret Rikke og Niels Rask for deres indsamling til fordel for julehjælp.
2012: Grethe Stief for hendes støtte til pigers uddannelse i Afghanistan.
2013: Foreningen Hus Forbi for dens oplysningsarbejde om hjemløses livsvilkår i Danmark.
2014: AE-Rådet for dets oplysningsarbejde om fattigdom i Danmark.
2015: Langeland Hjertestarter Forening for dens arbejde med at redde liv og udvikling af ny teknologi til redningskæden.
2016: Folkebevægelsen mod ensomhed for dens arbejde for at bekæmpe ensomhed i Danmark.
2017: Globalt Nyt for arbejdet med fakta-baseret oplysning/information om globale forhold.
2018: Trygfondens Kystlivredning for dens arbejde med at højne badesikkerhed i Danmark.
2019: Ruth Andersen og afdøde sognepræst Herluf Andersen for deres arbejde med udbredelsen af genbrugsbutikker i Danmark.
2020: Førstehjælper Mads Ravn, Jesper Runge Krone og Jens Callesen for at redde livet for lille Knud på 2 måneder – og som rollemodeller for at få flere til at melde sig som frivillig førstehjælper til alarmudkald ved hjertestop.

IMG_3922