Forside > Pressemeddelelser > ÅRETS FOLKEHJÆLPER 2022: Dansk NGO i Afghanistan hyldes med hædersprisen

ÅRETS FOLKEHJÆLPER 2022: Dansk NGO i Afghanistan hyldes med hædersprisen

I dag uddelte Dansk Folkehjælp organisationens hæderspris ’Årets Folkehjælper’ for 15. gang. I år gik hæderen til den danske NGO DACAAR (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees), der modtager prisen for organisationens 38 år lange nødhjælps- og udviklingssamarbejde i det afghanske civilsamfund.

Prisen ’Årets Folkehjælper’ uddeles én gang om året til et initiativ, der har gjort en særlig indsats for Dansk Folkehjælps målgrupper. Et af Dansk Folkehjælps store indsatsområder er netop internationalt nødhjælps- og udviklingsarbejde i nogle af verdens brændpunkter, og i knapt 40 år har organisationen samarbejdet med DACAAR om at sikre bedre levevilkår for det afghanske folk.

DACAAR er en dansk nødhjælps- og udviklings NGO, som bidrager til bæredygtig udvikling af Afghanistan ved at styrke lokalsamfundene til selv at bestemme og styre deres udvikling. Organisationen, der har eksisteret siden 1984, lægger særlig vægt på at udrydde fattigdom og yde hjælp, så flygtninge og internt fordrevne igen kan vende hjem og integreres i samfundet. DACAARs vision er, at alle afghanere skal have adgang til uddannelse og et velfungerende civilsamfund, så de er i stand til højne egne livsvilkår og modstå fattigdom.

For netop dét arbejde modtog foreningen i dag kl. 12.00 prisen som ’Årets Folkehjælper 2022’. Prisen blev givet til sekretariatsleder Klaus Løkkegaard fra DACAAR, og kåringen fandt traditionen tro sted ved Dansk Folkehjælps årsmøde, som blev afholdt i Vejle.

Tidligere generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, begrundede kåringen:

Foreningen DACAAR og dens ansatte modtager prisen Årets Folkehjælper for deres nødhjælp- og udviklingsarbejde i Afghanistan igennem 38 år med at hjælpe civilbefolkning. Herunder det arbejde, som er rettet mod de afghanske landdistrikter, der gennem en effektiv og bæredygtigt tilgang inddrager lokale ressourcer for at forbedre levevilkårene via vandprojekter, forbedring af sanitet og hygiejne, landbrugsudvikling og naturopretning ved naturkatastrofer, udvikling af mindre lokale virksomheder, forbedring af afghanske kvinders vilkår og deres vedholdende arbejde for opbygning af det afghanske civilsamfund.

Om Årets Folkehjælper

Dansk Folkehjælp ønsker med Årets Folkehjælper at hylde en særlig indsats. Formålet med prisen er at sætte fokus på og anerkende det meningsfulde frivillige arbejde, der gøres landet over. Frivillige yder en helt uvurderlig indsats og bidrager med nye løsninger på visse af de udfordringer, vi står overfor, så vi kan styrke vores medmenneskers fremtidsmuligheder. De frivilliges betydning og indsats for civilsamfundet kan ikke understreges nok. Derfor er det igen i år tid til at hylde en bedrift, der har gjort en fundamental menneskelig forskel.

I forbindelse med kåringen lægges vægt på uegennyttige initiativer – tiltag, som udgør en markant støtte til bekæmpelse af ulighed og samtidig er et bidrag til en større frivillig indsats. Det handler om at hylde dem, der tør tage det første skridt i den gode sags tjeneste, hvad enten initiativet er lokalt, nationalt eller globalt orienteret. Årets Folkehjælper tildeles én gang om året til en privatperson(er), forening, organisation, virksomhed, myndighed eller medie, der har gjort en særlig indsats inden for Dansk Folkehjælps formål. Ud over titel og æren modtager Årets Folkehjælper en kunstgenstand samt et diplom som symbolsk tak for den særlige indsats. Kunstgenstanden har en værdi af 15.000 kroner.

Tidligere prismodtagere:

2008: Ekstra Bladet for avisens fokus på fattigdom i Danmark igennem en række artikelserier.

2009: Foreningen Østifterne for dens indsats og støtte til udbredelsen af førstehjælp i Danmark.

2010: SASO Sydafrika for arbejdet med forældreløse børn i Sydafrika.

2011: Ægteparret Rikke og Niels Rask for deres indsamling til fordel for julehjælp.

2012: Grethe Stief for hendes støtte til pigers uddannelse i Afghanistan.

2013: Foreningen Hus Forbi for dens oplysningsarbejde om hjemløses livsvilkår i Danmark.

2014: AE-Rådet for dets oplysningsarbejde om fattigdom i Danmark.

2015: Langeland Hjertestarter Forening for dens arbejde med at redde liv og udvikling af ny teknologi til redningskæden.

2016: Folkebevægelsen mod ensomhed for dens arbejde for at bekæmpe ensomhed i Danmark.

2017: Globalt Nyt for arbejdet med fakta-baseret oplysning/information om globale forhold.

2018: Trygfondens Kystlivredning for dens arbejde med at højne badesikkerhed i Danmark.

2019: Ruth Andersen og afdøde sognepræst Herluf Andersen for deres arbejde med udbredelsen af genbrugsbutikker i Danmark.

2020: Førstehjælper Mads Ravn, Jesper Runge Krone og Jens Callesen for at redde livet for lille Knud på 2 måneder – og som rollemodeller for at få flere til at melde sig som frivillig førstehjælper til alarmudkald ved hjertestop.

2021: Foreningen Danmarks Veteraner medlemmer for deres udsendelse og deltagelse i fredsbevarende missioner med det formål at beskytte civilbefolkningen.

Vedr. presserelaterede spørgsmål kontakt Dansk Folkehjælp via:

Stine Albrechtsen // stine@have.dk // 30 24 14 00
Klaus Nørlem // kn@folkehjaelp.dk // 20 33 09 39

pris