Forside > Nyheder > Markant stigning i behovet for Feriehjælp

Markant stigning i behovet for Feriehjælp

I 2023 har 12.820 udsatte børnefamilier søgt om at komme på et gratis ferieophold gennem Dansk Folkehjælp, hvilket er 25 % flere end sidste år. Antallet af ansøgere stiger for femte år i træk, hvilket i år har resulteret i en tredobling af ansøgere sammenlignet med 2019. I en presset hverdag skaber afbræk med fokus på gode oplevelser, fællesskab og trivsel bedre børneliv.

I 2019 søgte 3.946 familier om Feriehjælp hos Dansk Folkehjælp. I 2023 er det tal steget til 12.820.

De seneste år har danskernes hverdag været præget af inflation og stigende elpriser, og det har efterladt de mest udsatte familier i klemme. I marts måned ophørte det midlertidige børnetilskud – et skattefrit tilskud til udsatte familier med børn under 15 år. En enlig forsørger med 2 børn kunne dermed se det månedlige råderum svinde ind med cirka 1.800 kr. For familierne er det derfor ofte umuligt at finde både det mentale og det økonomiske overskud til at tilbyde deres børn et afbræk fra en hverdag, hvor det kan være svært at få tingene til at hænge sammen.

Mirka Mozer, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, fortæller:
“De seneste år har der været nogle atypiske og ekstraordinære forhold i vores samfund, som har ramt de økonomisk trængte familier ekstra hårdt. Når man samtidig vælger ikke at forlænge det midlertidige børnetilskud, så forringer man børnenes mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. Det ser vi blandt andet konsekvensen af nu, hvor mange sårbare børn må undvære gode ferieoplevelser”, siger hun og fortsætter.

“At bekæmpe fattigdom i Danmark handler både om at sikre helt basale fornødenheder som tøj på kroppen og mad på bordet, og om at øge trivslen og mulighederne for alle børn uagtet deres socioøkonomiske udgangspunkt. Når vi ser på ansøgertallene, og den udvikling der har været igennem årene, tegner det et tydeligt billede af, at flere og flere familier ikke har mulighed for at tilbyde deres børn dette.”

Undersøgelse fra Egmont Fonden: “40 % bliver hjemme”
I samarbejde med Dansk Folkehjælp har Egmont Fonden udarbejdet en undersøgelse med fokus på sommerferien blandt økonomisk trængte familier. Undersøgelsen kortlægger konsekvenserne af børnefattigdom, og tallene viser tydeligt, at rigtig mange børn ikke har adgang til det, som langt de fleste danskere opfatter som et helt almindeligt godt børneliv.

Blandt andet viser undersøgelsen, at 83% af de adspurgte ikke var på minimum én uges ferie i sommeren 2022. 40% af børnene var hjemme hele sommeren og ud af dem deltog 71% slet ikke i nogle aktiviteter – hverken endagsture eller udflugter. Knap halvdelen af de adspurgte børn vurderer selv, at deres sommerferie ikke var lige så sjov og spændende som deres klassekammeraters.

”Stigningen i antallet af ansøgere bekræfter desværre, at alt for mange børn fortsat vokser op i fattigdom. Det skaber mistrivsel, ensomhed og udenforskab, og trækker ofte negative spor ind i børnenes voksenliv. I år hjælper Dansk Folkehjælp cirka 1.000 børnefamilier, men ansøgerantallet og den nye rapport viser, at behovet er langt større. Det kalder på politisk ansvar og at vi fortsætter med at sammentænke den direkte hjælp med mere helhedsorienterede sociale indsatser.”, slutter Mirka Mozer.

Læs mere om Dansk Folkehjælps Feriehjælp her: https://www.folkehjaelp.dk/frivilligt-socialt-arbejde/feriehjaelp/

2869-1