Arv & testamente

 

Hjælp os med at hjælpe andre i fremtiden

Vidste du, at danskerne hvert år testamentere omkring 275 million kroner til humanitære organisationer ? Du kan testamentere et beløb til Dansk Folkehjælp. På den måde hjælper du os med vores humanitære og sociale arbejde i Danmark og udlandet.

Din gave går ubeskåret til vores arbejde, da humanitære organisationer er fritaget for at betale boafgift til staten.

Ved at betænke Dansk Folkehjælp i dit testamente er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores frivillige sociale arbejde i Danmark, herunder med at give udsatte børn mulighed for at komme på ferie og uddele Julehjælp.

Du vil også være med til at sikre, at vi kan rykke ud i verden og hjælpe ofre for naturkatastrofer eller krig. Du kan testamentere pengene til os generelt, men også til specifikke dele af vores arbejde. Hvis du ikke nævner et konkret formål, vurderer vi, hvor pengene gør mest gavn i forhold til vores arbejde.

Du kan være sikker på, at enhver testamentarisk gave, uanset hvor stor eller lille den er, vil have stor betydning for de mennesker, vi hjælper.

Her kan du møde Bodil Markmøller, der har gjort sig tanker om, hvad der skal ske, den dag hun falder fra. 

Hvad kan du bestemme i testamentet?

Ifølge Arveloven kan du disponere over 75 % af din formue. De resterende 25 % kaldes tvangsarven, som skal gå til ægtefælle og/eller børn (eller børnebørn, hvis barnet er afgået ved døden). Har du ikke børn og er ikke gift, kan du frit disponere over hele formuen.

I testamentet bestemmer du, hvordan du vil fordele den formue, som du kan disponere over. Du kan bestemme, at dit bidrag skal gives som et bestemt beløb, som en andel af din formue, eller du kan – hvis du ikke har børn eller ægtefælle – gøre os til arving til hele formuen. Et testamente er ikke kun nødvendigt, hvis du har stor formue. Det er lige så vigtigt for vores humanitære arbejde, at så mange som muligt slutter sig op omkring arbejdet.

Hvordan er det, hvis ikke jeg opretter et testamente?

Arveloven har følgende fordeling af arven efter dig, når der ikke er oprettet testamente:

  • 1. arveklasse: dine børn og din ægtefælle (livsarvinger). Din ægtefælle arver halvdelen, og dine børn deler den anden halvdel lige. Er der ingen arvinger i denne klasse, går arven videre til:
  • 2. arveklasse: dine forældre, søskende og nevøer/niecer. Er der ingen arvinger i denne klasse, går arven videre til:
  • 3. arveklasse: dine bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre.

Hvis der heller ikke er arvinger i 3. arveklasse, går arven til statskassen.

Hvordan gør jeg det?

Vi anbefaler dig, at du taler med en advokat for at få råd og vejledning. Du skal således blandt andet have vejledning om, hvor meget du bør testamentere og hjælp til oprettelse af testamentet.

Vi betaler en advokat for at udforme testamentet, hvis du ønsker at betænke Dansk Folkehjælp. For nærmere oplysninger kontakt Dansk Folkehjælp på tlf. 70 220 230 eller via nedenstående formular.

Du kan i øvrigt læse mere om testamente på www.borger.dk.

Vil du vide mere ? Udfyld formularen så kontakter vi dig.

Navn: *

Telefon*:

E-mail:

 

For modtagelse af kvittering bedes du indtaste din mail-adresse her:

Sikkerhedsspørgsmål: Hvad er 3 plus 1?:

 

 

FacebookTwitterGoogle+Del
 

Bliv frivillig

Som frivillig i Dansk Folkehjælp er du med til at gøre en forskel for andre, samtidig med du selv får en masse gode oplevelser.

Hjælp os med at hjælpe andre.

Meld dig som frivillig

Bliv Folkehjælper

Som FOLKEHJÆLPER er du én af vores helt faste støtter.

Der er mange hænder der rækker ud efter hjælp – så hjælp os med at hjælpe andre.

Meld dig som FOLKEHJÆLPER

Medlemsområdet

Er du medlem, kan du logge ind på medlemsområdet her.

Medlemsnr.
Nøgle

Tilmelding til nyhedsbrev

Navn
Email

 

Læs nyhedsbrevet (arkiv)...

© 2014 Dansk Folkehjælp - post@folkehjaelp.dk - Tlf. 70 220 230