Forside » Det gør vi » Arbejdet ude i verden

Arbejdet ude i verden

I Dansk Folkehjælp ligger det os meget på sinde, at hjælpe de tusinder af fattige og ofre for både menneske- og naturskabte katastrofer rundt om i verden. 

I vores internationale arbejde ønsker vi, at at støtte sårbare og svage grupper rundt om i verden, at yde akut og langsigtet hjælp til katastrofe- og krigsofre samt samarbejde med internationale, nationale og lokale organisationer og foreninger for at øge effekten af vores indsats.

Når katastrofen rammer

Dansk Folkehjælp specialiseret sig i midlertidig og permanent genhusning af mennesker i nød .  Vores genhusningskoncept tager udgangpunkt i uddannelse af lokal arbejdskraft, så der kommer gang i beskæftigelsen hurtigt efter katatstrofen. Vi anvender lokale byggematerialer, hvilket bidrager til den lokale økonomi. Og samtidig bidrager vi til løsning af vand og sanitetsopgaver.

Vores hovedindsats ligger derfor i genopbygningen, der kommer efter den mest akutte nødhjælpsindsats, men vi er også i stand til at distribuere fødevarer og levere anden hurtig hjælp.

Fra nødhjælp til udvikling

Dansk Folkehjælp bidrager til den langsigtede udvikling i fattige lande.

Vi har specialiseret os i træning og uddannelse af lokalbefolkningen i U-landene i bestræbelserne på, at udvikle deres vand og sanitetsforhold, og dermed forbredre deres sundhedstilstand.

Vi arbejder med kapacitetsopbygning i U-landene, således at civilsamfundets fattige og udsatte grupper forstår deres rettigheder, og bliver stærkere ved at stå samme.

Vi bygger skoler og retsbygninger i i Afghanistan, for at sikre unge et fundament for fremtiden og sikre at retssamfundet kan fungere i et land, som gennem mange år har været præget af uro.

Lokale partnerskaber

Vi arbejder i partnerskaber ude i verden. Lokale partnere sikrer lokal forankring og ejerskab til udviklingen.

det_goer_vi_arbejdet_ude_i_verden_barn_fra_afrika_snitter_groentsager

SMS

HJÆLP til 1999
og støt med 150,- kr.

Mobilepay

51 81 11 12

Bank

mærk HJÆLP
Reg.nr.: 5301
Konto nr. 0379 801

Projekter - lande, vi har været i

Afghanistan

Siden 1984 har Dansk Folkehjælp udført humanitært hjælpearbejde i Afghanistan under paraplyen Danish Aid to Afghan Refugees (DACAAR).

I Afghanistan bygger Dansk Folkehjælp skoler og retsbygninger under paraplyen Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training (DAARTT).

Forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis i Puntland, Somalia

Dansk Folkehjælp er gået sammen med organisationen KAALO Relief & Development og Puntland Aid Service (PAS) om et projekt, der bidrager til forbedring af sundhedsforholdene ved at træne i forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis. Projektet udføres i Nugaal-regionen i Puntland State, som ligger i Somalia.

Fremskridt under svære vilkår i Somalia

Trods en vanskelig sikkerhedssituation og vedvarende tørke har Dansk Folkehjælp skabt vigtige forbedringer på vand- og sanitetsområdet i Puntland, en del af den skrøbelige stat Somalia.

Formålet med projektet har været at hjælpe lokalbefolkningen i ni landsbyer i Puntland ved at styrke landsbyernes vandkomitéer.

Genhusninger i Nepal

Dansk Folkehjælp, hvis nødboliger for genhusning blev anvendt i Haiti og på Filippinerne, har et større nødhjælpsteam i Nepal. Organisationen frigav midler fra sin katastrofefond, da jordskælvet ramte Nepal, og gennemfører i samarbejde med europæiske søsterorganisationer en nødhjælps- og genhusningsindsats.

Jordskælv på Filippinerne 2014

Lige som det var tilfældet efter det store jordskælv i Haiti i 2010, er Dansk Folkehjælp nu i gang med at bygge nødboliger i Filippinerne efter at tyfonen Haiyan ramte Filippinerne den 8. november.

Libanon: På flugt fra Syrien-krigen

11 millioner mennesker er drevet på flugt, og Libanon er bogstaveligt talt ved at segne over flygtninge-byrden. Landet er arealmæssigt lidt større end Sjælland, og har modtaget ca. 1,5 millioner flygtninge.

Share On Facebook