Forside » Det gør vi » Arbejdet ude i verden

Arbejdet ude i verden

I Dansk Folkehjælp ligger det os meget på sinde, at hjælpe de tusinder af fattige og ofre for både menneske- og naturskabte katastrofer rundt om i verden. 

I vores internationale arbejde ønsker vi, at støtte sårbare og svage grupper rundt om i verden, at yde akut og langsigtet hjælp til katastrofe- og krigsofre samt samarbejde med internationale, nationale og lokale organisationer og foreninger for at øge effekten af vores indsats.

Når katastrofen rammer

Dansk Folkehjælp specialiseret sig i midlertidig og permanent genhusning af mennesker i nød .  Vores genhusningskoncept tager udgangpunkt i uddannelse af lokal arbejdskraft, så der kommer gang i beskæftigelsen hurtigt efter katatstrofen. Vi anvender lokale byggematerialer, hvilket bidrager til den lokale økonomi. Og samtidig bidrager vi til løsning af vand og sanitetsopgaver.

Vores hovedindsats ligger derfor i genopbygningen, der kommer efter den mest akutte nødhjælpsindsats, men vi er også i stand til at distribuere fødevarer og levere anden hurtig hjælp.

Fra nødhjælp til udvikling

Dansk Folkehjælp bidrager til den langsigtede udvikling i fattige lande.

Vi har specialiseret os i træning og uddannelse af lokalbefolkningen i U-landene i bestræbelserne på, at udvikle deres vand og sanitetsforhold, og dermed forbedre deres sundhedstilstand.

Vi arbejder med kapacitetsopbygning i U-landene, således at civilsamfundets fattige og udsatte grupper forstår deres rettigheder, og bliver stærkere ved at stå samme.

Vi bygger skoler og retsbygninger i i Afghanistan, for at sikre unge et fundament for fremtiden og sikre at retssamfundet kan fungere i et land, som gennem mange år har været præget af uro.

Lokale partnerskaber

Vi arbejder i partnerskaber ude i verden. Lokale partnere sikrer lokal forankring og ejerskab til udviklingen.

det_goer_vi_arbejdet_ude_i_verden_barn_fra_afrika_snitter_groentsager

SMS

HJÆLP til 1999
og støt med 150,- kr.

Mobilepay

51 81 11 12

Bank

mærk HJÆLP
Reg.nr.: 5301
Konto nr. 0379 801

afghanistan_dreng_close_up

Afghanistan

irak_boern_paa_flugt_flygtningelejr_irakisk_kurdistan

Irak

libanon_midlertidige_boliger_til_flygtninge_2016

Libanon

tanzania_boern_tapper_vand_fra_stor_vanddunk

Tanzania

uganda_boern_i_slumomraade

Uganda

nyheder_naturkatastrofe_nepal_kolapset_bygning_mand_med_cykel

Katastrofefonden

genhusning_ved_katastrofer_opbygning_af_noedbolig_fillipinerne_2014

Genhusning/Nødboliger ved katastrofer

emergency_response_team_oevelsesweekend_2016

Emergency Response Team