Forside » Det gør vi » Arbejdet ude i verden

Arbejdet ude i verden

I Dansk Folkehjælp ligger det os meget på sinde, at hjælpe de tusinder af fattige og ofre for både menneske- og naturskabte katastrofer rundt om i verden. 

I vores internationale arbejde ønsker vi, at at støtte sårbare og svage grupper rundt om i verden, at yde akut og langsigtet hjælp til katastrofe- og krigsofre samt samarbejde med internationale, nationale og lokale organisationer og foreninger for at øge effekten af vores indsats.

Når katastrofen rammer

Dansk Folkehjælp specialiseret sig i midlertidig og permanent genhusning af mennesker i nød .  Vores genhusningskoncept tager udgangpunkt i uddannelse af lokal arbejdskraft, så der kommer gang i beskæftigelsen hurtigt efter katatstrofen. Vi anvender lokale byggematerialer, hvilket bidrager til den lokale økonomi. Og samtidig bidrager vi til løsning af vand og sanitetsopgaver.

Vores hovedindsats ligger derfor i genopbygningen, der kommer efter den mest akutte nødhjælpsindsats, men vi er også i stand til at distribuere fødevarer og levere anden hurtig hjælp.

Fra nødhjælp til udvikling

Dansk Folkehjælp bidrager til den langsigtede udvikling i fattige lande.

Vi har specialiseret os i træning og uddannelse af lokalbefolkningen i U-landene i bestræbelserne på, at udvikle deres vand og sanitetsforhold, og dermed forbredre deres sundhedstilstand.

Vi arbejder med kapacitetsopbygning i U-landene, således at civilsamfundets fattige og udsatte grupper forstår deres rettigheder, og bliver stærkere ved at stå samme.

Vi bygger skoler og retsbygninger i i Afghanistan, for at sikre unge et fundament for fremtiden og sikre at retssamfundet kan fungere i et land, som gennem mange år har været præget af uro.

Lokale partnerskaber

Vi arbejder i partnerskaber ude i verden. Lokale partnere sikrer lokal forankring og ejerskab til udviklingen.

det_goer_vi_arbejdet_ude_i_verden_barn_fra_afrika_snitter_groentsager

SMS

HJÆLP til 1999
og støt med 150,- kr.

Mobilepay

51 81 11 12

Bank

mærk HJÆLP
Reg.nr.: 5301
Konto nr. 0379 801

Dansk Folkehjælp er med i Danmarks Indsamlingen

Aktivt medborgerskab for vand i Kenya

Kommunalreform i Kenya gør det muligt for folk på landet at få indflydelse på kommunale budgetter for vand og sanitet. 

Læs mere

Skolebørn i Tanzania dyrker selv frokosten

Usikkerhed om ansvaret for skolemadsordning i det østafrikanske land afhjælpes af projekt, der bl.a. inddrager eleverne i dyrkning af grøntsager. 

Læs mere

Projekter - lande, vi har været i

Afghanistan

Siden 1984 har Dansk Folkehjælp udført humanitært hjælpearbejde i Afghanistan under paraplyen Danish Aid to Afghan Refugees (DACAAR).

I Afghanistan bygger Dansk Folkehjælp skoler og retsbygninger under paraplyen Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training (DAARTT).

Forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis i Puntland, Somalia

Dansk Folkehjælp er gået sammen med organisationen KAALO Relief & Development og Puntland Aid Service (PAS) om et projekt, der bidrager til forbedring af sundhedsforholdene ved at træne i forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis. Projektet udføres i Nugaal-regionen i Puntland State, som ligger i Somalia.

Genhusninger i Nepal

Dansk Folkehjælp, hvis nødboliger for genhusning blev anvendt i Haiti og på Filippinerne, har et større nødhjælpsteam i Nepal. Organisationen frigav midler fra sin katastrofefond, da jordskælvet ramte Nepal, og gennemfører i samarbejde med europæiske søsterorganisationer en nødhjælps- og genhusningsindsats.

Jordskælv på Filippinerne 2014

Lige som det var tilfældet efter det store jordskælv i Haiti i 2010, er Dansk Folkehjælp nu i gang med at bygge nødboliger i Filippinerne efter at tyfonen Haiyan ramte Filippinerne den 8. november.

Libanon

11 millioner mennesker er drevet på flugt, og Libanon er bogstaveligt talt ved at segne over flygtninge-byrden. Landet er arealmæssigt lidt større end Sjælland, og har modtaget ca. 1,5 millioner flygtninge.

MUAVIKA I: Rent drikkevand og sanitære forhold

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 1,1 milliard mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, mens 2,4 milliarder mennesker mangler adgang til grundlæggende sanitære faciliteter såsom toiletter og latriner.

Share On Facebook