Baggrund

Dansk Folkehjælp iværksatte for første gang i 1940 internationalt hjælpearbejde, da Dansk Folkehjælp tog del i Finlandshjælpen.

1954 blev nødhjælp afsendt til Østrig i forbindelse med en større oversvømmelse, og i 1957 iværksattes ”Arbejdernes Ungarnshjælp”. Ungarnshjælpen blev for alvor startskuddet for Dansk Folkehjælps mangeårige, omfattende internationale nødhjælpsarbejde. I en storstillet indsamlingskampagne samlede de danske organisationer ind. Resultatet blev, omregnet til nutids beløb, kun overgået af indsamlingsbeløbet i forbindelse med Kosovo-indsamlingen i 1999.

Det internationale program har sidenhen udviklet sig til at yde assistance til civile ofre på verdensplan.

Natur- eller menneskeskabte katastrofer og kriser truer og vil vedblive at true de mest sårbare mennesker. Menneskeskabte kriser som krig og borgerkrig, udbytning af individer og forureningen af vort miljø forværrer allerede vanskelige forhold.

Dansk Folkehjælp har været involveret i at forbedre forholdene for katastrofeofre og har oparbejdet stor erfaring med indkøb, transport og distribution af fødevarer og andre fundamentale livsfornødenheder i Tjekkiet, Polen, Albanien, tidligere Jugoslavien, Rusland, Kaukasus, Georgien, Armenien, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Mocambique, Eritrea og Somaliland.

Ikke mindst efter atomkraftsulykken i Tjernobyl har Dansk Folkehjælp gennem årene udført et stort arbejde med ferieophold i Danmark for de børn, som direkte eller indirekte blev berørt af katastrofen. Gennem de år projektet løb, nåede mere en 10.000 Tjernobyl-børn at få et afbræk fra deres triste tilværelse.

nyheder_ulandsbistand_lille_dreng_mod_vaeggen