Forside » Det gør vi » Arbejdet ude i verden » Her har vi været

Her har vi været

Dansk Folkehjælps internationale engagement går flere år tilbage i tiden.  I dag omfatter det internationale program to overordnede indsatsområder: Dels katastrofe- og nødhjælpsindsatser og dels langsigtet udviklingshjælp. Bærende for Dansk Folkehjælps internationale arbejde er to fundamentale principper: ”Retten til liv og sikkerhed” samt princippet om ”Hjælp til selvhjælp”.

Inden for katastrofe- og nødhjælpsområdet har Dansk Folkehjælp igennem tiden specialiseret sig i nødhjælp. Ikke mindst reetablering af infrastruktur og bygning af nødboliger til familier, der helt eller delvist har mistet deres hjem i forbindelse med katastrofer. Der er også etableret et Emergency Response Team, som med 72 timers varsel kan udsendes overalt i verden og yde livreddende førstehjælp.

Den langsigtede udviklingshjælp har i de senere år været fokuseret – både geografisk og tematisk. Geografisk implementerer Dansk Folkehjælp nu projekter i Afghanistan, det østlige Afrika og på Afrikas Horn. Det overordnede tema er ”Good Governance”, som i praksis udmønter sig i støtte til øget folkelig deltagelse i de demokratiske processer omkring levering af vand/sanitet/hygiejne (WASH) samt øget adgang til uddannelse og retssikkerhed. Kernen i arbejdet er kapacitetsopbygning, uddannelse og træning af civilsamfundsorganisationer, beboergrupper og lokale og nationale myndigheder med det formål at sikre både lokalt ejerskab og bæredygtighed. Både den geografiske og tematiske fokusering har betydet, at Dansk Folkehjælp har kunnet øge kvaliteten af den støtte og sparring, der ydes til de lokale samarbejdspartnere.

tanzania_boern_tapper_vand_fra_stor_vanddunk

Her har vi været

Skolebørn i Tanzania dyrker selv frokosten

Usikkerhed om ansvaret for skolemadsordning i det østafrikanske land afhjælpes af projekt, der bl.a. inddrager eleverne i dyrkning af grøntsager. Usikkerhed om ansvaret for skolemadsordning i det østafrikanske land afhjælpes af projekt, der bl.a. inddrager eleverne i dyrkning af grøntsager. 

Læs mere

Aktivt medborgerskab for vand i Kenya

Kommunalreform i Kenya gør det muligt for folk på landet at få indflydelse på kommunale budgetter for vand og sanitet. 

Læs mere

Hjemløse børn i Somalia får hjælp

Flygtningebørn vender tilbage til Somalia, men mange er blevet væk fra deres forældre under flugten. Dansk Folkehjælp hjælper dem til genforening.

Læs mere

Somalia

Trods en vanskelig sikkerhedssituation og vedvarende tørke har Dansk Folkehjælp skabt vigtige forbedringer på vand- og sanitetsområdet i Puntland, en del af den skrøbelige stat Somalia.

Formålet med projektet har været at hjælpe lokalbefolkningen i ni landsbyer i Puntland ved at styrke landsbyernes vandkomitéer.

Læs mere

Uganda

Det sydlige Uganda er meget frugtbart. Det regner meget, Nilen løber igennem landet og hovedstaden Kampala ligger lige ned til Victoria Søen. Alligevel er det er stort problem at få rent vand og sanitet til millionbyen Kampala 35 slumområder.

Læs mere

Libanon

11 millioner mennesker er drevet på flugt, og Libanon er bogstaveligt talt ved at segne over flygtninge-byrden. Landet er arealmæssigt lidt større end Sjælland, og har modtaget ca. 1,5 millioner flygtninge.

Læs mere

På flugt i Irak

Livet som flygtningebarn er hårdt. Mange børn ankommer til flygtningelejrene med uhyrlige oplevelser som død og ødelæggelse, flere børn er separeret fra deres familier og nogle har mistet deres nærmeste som følge af konflikten.

Læs mere

Serbien: Dramatisk flygtningepres fra Syrien

Dansk Folkehjælp sendte med øjeblikkelig virkning i september 2015 organisationens katastrofeenhed EMERGENCY RESPONSE TEAM til Serbien. Enheden blev udsendt flere omgange i mindre grupper på 5 personer, og var udsendt i op til 2 uger af gangen inden de blev afløst af nyt hold fra katastrofeenheden.

Læs mere

Genhusninger i Nepal

Dansk Folkehjælp, hvis nødboliger for genhusning blev anvendt i Haiti og på Filippinerne, har et større nødhjælpsteam i Nepal. Organisationen frigav midler fra sin katastrofefond, da jordskælvet ramte Nepal, og gennemfører i samarbejde med europæiske søsterorganisationer en nødhjælps- og genhusningsindsats.

Læs mere

Vand- og sanitetsprojekt i Somalia

Dansk Folkehjælp og vores Somaliske civilsamfundspartner KAALO Aid & Development (KAALO) fra Garowe i Puntland startede i december 2014 et nyt vand og sanitetsprojekt.

Læs mere

Vand- og sanitetsprojekt i Kenya

Dansk Folkehjælp samarbejder med organisationens Kenyanske civilsamfundspartner Maji na Ufanisi (’Water and Development’ på engelsk) om et vand- og sanitetsprojekt i amterne Mombasa og Taita Taveta i Kenya.

Læs mere

Jordskælv på Filippinerne 2014

Lige som det var tilfældet efter det store jordskælv i Haiti i 2010, er Dansk Folkehjælp nu i gang med at bygge nødboliger i Filippinerne efter at tyfonen Haiyan ramte Filippinerne den 8. november.

Læs mere

Somalia

Medio december 2014 startede Dansk Folkehjælp i samarbejde med vores somaliske civilsamfundspartner KAALO Aid & Development (KAALO) fra Garowe i Puntland et vand og sanitetsprojekt.

Læs mere

MUAVIKA II: Vand, sanitet og nærdemokrati

Rent drikkevand og sanitære forhold er akutte behov for mange fattige mennesker i Den tredje verden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 1,1 milliard mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, mens 2,4 milliarder mennesker mangler adgang til grundlæggende sanitære faciliteter såsom toiletter og latriner.

Læs mere

Tanzania

Viden om hygiejne skaber bedre sundhed, hvorfor befolkningen i Tanzania skal lære at være med i beslutningsprocesserne omkring vand- og sanitetsforhold.

Læs mere

Forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis i Puntland, Somalia

Dansk Folkehjælp er gået sammen med organisationen KAALO Relief & Development og Puntland Aid Service (PAS) om et projekt, der bidrager til forbedring af sundhedsforholdene ved at træne i forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis. Projektet udføres i Nugaal-regionen i Puntland State, som ligger i Somalia.

Læs mere

Afghanistan

Siden 1984 har Dansk Folkehjælp udført humanitært hjælpearbejde i Afghanistan under paraplyen Danish Aid to Afghan Refugees (DACAAR).

I Afghanistan bygger Dansk Folkehjælp skoler og retsbygninger under paraplyen Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training (DAARTT).

Læs mere

MUAVIKA I: Rent drikkevand og sanitære forhold

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 1,1 milliard mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, mens 2,4 milliarder mennesker mangler adgang til grundlæggende sanitære faciliteter såsom toiletter og latriner.

Læs mere

Skolebyggeri i Afghanistan

Krige, borgerkrigslignende tilstande, korruption og ekstrem fattigdom

Afghanistan er et land med en mangfoldighed af problemer og udfordringer. Dansk Folkehjælp har arbejdet med og for det afghanske folk i mere end 25 år i organisationerne DACAAR og i vores eget program for skolebyggeri DAARTT. Vi leverer kvalitetsskoler og yder service inden for vand og sanitet, landbrugsudvikling, teknisk træning og jobskabelse og undervisning.

Læs mere