Skip to content

Katastrofefonden

Når katastrofen rammer er der behov for hjælp så hurtigt som muligt.

Kendetegnende for vores katastrofe- og nødhjælpsindsatserne er, at fokus er på at ’handle her og nu’, da tidsperspektivet i disse situationer netop er altafgørende i forhold til at bidrage til at redde liv og gøre en alvorlig situation mere værdig. Dansk Folkehjælp har inden for ”katastrofe- og nødhjælpsområdet” specialiseret sig i at bygge nødboliger til familier, der helt eller delvist har mistet deres hjem i forbindelse med naturkatastrofer, og som ikke har de nødvendig ressourcer til selv at kunne genopbygge dem.

Nødboliger

Dansk Folkehjælp har specialiseret sig i genhusning i katastrofesituationer.

Vi anser byggeprocessen som en instrumentel læreproces, hvor lokalbefolkningen aktivt inddrages og uddannes således, at de kan deltage i processerne og selv bygge i fremtiden. Dette skaber et unikt ejerskab og medansvar, og er også med til at give lokalbefolkningen selvtillid og tro på fremtiden.

I opførelsen af nødboliger anvender vi så vidt muligt lokale materialer, hvilket også bidrager positivt til den lokale økonomi.


Læs om genhusning og nødboliger

nyheder_naturkatastrofe_nepal_kolapset_bygning_mand_med_cykel

SMS

HJÆLP til 1999
og støt med 150,- kr.

Mobilepay

51 81 11 12

Bank

mærk HJÆLP
bank reg.nr.: 5301
konto nr. 0379 801