Forside » Det gør vi » Arbejdet ude i verden » Katastrofefonden

Katastrofefonden

Når katastrofen rammer er der behov for hjælp så hurtigt som muligt.

Kendetegnende for vores katastrofe- og nødhjælpsindsatserne er, at fokus er på at ’handle her og nu’, da tidsperspektivet i disse situationer netop er altafgørende i forhold til at bidrage til at redde liv og gøre en alvorlig situation mere værdig. Dansk Folkehjælp har inden for ”katastrofe- og nødhjælpsområdet” specialiseret sig i livreddende nødhjælp, samt bygge nødboliger til familier, der helt eller delvist har mistet deres hjem i forbindelse med naturkatastrofer, og som ikke har de nødvendig ressourcer til selv at kunne genopbygge dem.

Nødboliger

I katastrofesituationer har vi specialiseret os i genhusning. Dansk Folkehjælp har gennem mange år leveret nødboliger til tusinder af familier ramt af naturkatastrofer og menneskeskabte kriser i by- og landområder flere steder i verden, senest i Sri Lanka, Haiti og i Filippinerne. I Dansk Folkehjælp anser vi selve byggeprocessen som en instrumentel læreproces, hvor lokalebefolkningen aktivt inddrages og uddannes således, at de kan deltage i processerne og selv bygge i fremtiden. Dette skaber et unikt ejerskab og medansvar, og er også med til at give lokalbefolkningen selvtillid og tro på fremtiden. Dansk Folkehjælps nødboliger kan relativt nemt flyttes, og giver den mest fleksible og dermed hensigtsmæssige beskyttelse i den periode, en egentlig genopbygning af lokalområdet varer. Nødboliger kan ligeledes gøres permanente gennem opgradering. De kan også genbruges og sælges – eller materialerne kan genanvendes. I opførelsen af nødboliger anvender Dansk Folkehjælp så vidt muligt lokale materialer, hvilket også bidrager positivt til den lokale økonomi.

Emergency Response Team

Katastrofeenheden Emergency Response Team er uddannet til at hjælpe nødstedte mennesker i form af fysisk og psykisk førstehjælp i forbindelse med naturkatastrofer. Katastrofeenheden kan med meget kort varsel – maksimalt 72 timer – udsendes og yde nødhjælp og førstehjælp til nødlidende civilbefolkninger i forbindelse med internationale naturkatastrofer og i særlige tilfælde øvrige typer katastrofer.

Emergency Response Teams’ tilstedeværelse ved naturkatastrofer koordineres med de øvrige tilstedeværende NGO’er og vil således supplere og aflaste det øvrige skadesberedskab.

nyheder_naturkatastrofe_nepal_kolapset_bygning_mand_med_cykel

SMS

HJÆLP til 1999
og støt med 150,- kr.

Mobilepay

51 81 11 12

Bank

mærk HJÆLP
Reg.nr.: 5301
Konto nr. 0379 801