Skip to content

Nødhjælp

Tiden er en vigtig faktor når katastrofen indtræder, da tidsperspektivet i disse situationer netop er altafgørende i forhold til at bidrage til at redde liv og gøre en alvorlig situation mere værdig.

Dansk Folkehjælp har inden for nødhjælpsområdet specialiseret sig i livreddende nødhjælp, samt bygge nødboliger til familier, der helt eller delvist har mistet deres hjem i forbindelse med naturkatastrofer, og som ikke har de nødvendig ressourcer til selv at kunne genopbygge dem.

Samtidig med genopbygningen, der kommer efter den mest akutte nødhjælpsindsats, er Dansk Folkehjælp også i stand til at distribuere fødevarer og levere anden hurtig hjælp i nødstede områder.

noedhjaelp_nepal

Libanon var i mange år et af de mest fredelige lande i Mellemøsten. I dag er landet præget af den store tilstrømning af flygtninge fra nabolandene.

Krig og ødelæggelse er ofte hverdag for flygtningebørn, og mange børn ankommer til flygtningelejrene hele alene - uden forældre.

På trods af, at Uganda er et af de bedre økonomisk stillede lande i Afrika, har befolkningen problemer med at skaffe mad og drikke.

Krig, korruption og ekstrem fattigdom er blot nogen af de udfordringer som civilbefolkningen kæmper med til dagligt i Afghanistan.

Dansk Folkehjælp har specialiseret sig i hurtigt indsats ved naturkatastrofer med midlertidig og permanent genhusning af mennesker i nød.