Skip to content

Førstehjælp til søsport

Når ulykken sker og fastlandet er flere timer væk, er det vigtigt at kunne førstehjælp ombord. 

Sammen med Søfartsstyrelsen har Dansk Førstehjælpsråd udarbejdet en funktionsuddannelse med førstehjælp for personer på mindre fartøjer og i søsport.

Alle vores førstehjælpsinstruktører er godkendt under Dansk Førstehjælpsråd, og har flere års erfaring med at undervise i førstehjælp.

foerstehjaelp_til_soesport_vandscooter_aabent_hav

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Kursisten lærer at yde førstehjælp i forbindelse med situationer på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Antal deltagere: maks. 16
Antal timer: 8 t.
Pris:  9.200 kr. ex. moms