Skip to content
Forside > Det gør vi > Forebyggelse og førstehjælp > Førstehjælpsuddannelser

Førstehjælpsuddannelser

Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesstruktur
Den nye uddannelsesstruktur giver mange muligheder for at sammensætte et førstehjælpskursus, så det bliver tilpasset den enkelte persons behov.

Godkendte undervisere
Dansk Folkehjælp har mange års erfaring på førstehjælpsområdet og er landsdækkende. Alle vores undervisere er godkendt under Dansk Førstehjælpsråd og på kurserne udstedes kompetencegivende beviser fra Dansk Førstehjælpsråd.

Ring og hør nærmere
Kontakt gerne kursusafdelingen på 70 220 230 eller send en mail på post@folkehjaelp.dk og få en snak om, hvilke behov jeres virksomhed har, og hvordan de bedst dækkes.

Forstehjaelp_instruktorer
Foerstehjaelp_til_institutioner_skrabet_knae_med_plaster

Basisuddannelser

 • Førstehjælp ved hjertestop – 4 timer
 • Førstehjælp ved ulykker – 2 timer
det_goer_vi_forebyggelse_og_foerstehjaelp_instruktoer_med_hjertestarter_kursus

Opdateringsuddannelser

 • Førstehjælp ved hjertestop – 3 timer
 • Livreddende førstehjælp – 3 timer
foerstehjaelpsinstrutoeruddannelsen_instrutoer_close_up

Funktionsuddannelser

 • Medborgerførstehjælp – 7 timer
 • Førstehjælp til voksne med ansvar for børn – 7 timer
 • Førstehjælper med særligt ansvar – 12 timer
 • Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – 8 timer
 • Førstehjælp til kørekort for knallert – 8 timer
 • Førstehjælp til kørekort for bil/MC/traktor – 8 timer
foerstehjaelp_til_virksomheder_kollegaer_ved_at_laegge_bevidstloes_i_aflaast_sideleje

Tilvalgsuddannelser

 • Førstehjælp ved blødninger – 1½ timer
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn – 2½ timer
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger – ½ time
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturstigninger – 1 time
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader – 1½ timer
 • Førstehjælp ved småskader – 1½ timer
 • Førstehjælp ved sygdomme – 1½ timer
 • Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere – 4 timer
 • Færdselsrelateret førstehjælp til bil/MC/traktor – 4 timer