Skip to content

Uddannelse til førstehjælpsinstruktør

Tag uddannelsen som Førstehjælpsinstruktør og vær med til at lære dine medmennesker eller kollegaer at redde liv. 

Dansk Folkehjælp uddanner førstehjælpsinstruktører, som har deres virke på privat- og folkeskoler, større virksomheder med eget internt førstehjælpsberedskab, tekniske skoler, SOSU-skoler og lignende samt kørelærere.

Vi lægger vægt på høj pædagogisk og faglig standard, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet i tråd med de gældende bestemmer.

Som førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd kan du undervise i alle førstehjælpskurser og udstede kursusbeviser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Krav

Uddannelsen kræver:

  • 12 timers førstehjælpskursus Førstehjælper med særligt ansvar
  • 120 timers Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller en læreruddannelse
  • 10 dages internatkursus “Instruktør i førstehjælp”

Uddannelsen afsluttes med en eksamen med tilstedeværelse af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd. Efter bestået eksamen kan du optages på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører i Danmark.

Indhold

Undervisningsmaterialer
Modulopbygget førstehjælpsuddannelse
Undervisnings metoder og principper
Livreddende førstehjælp ABC
Evaluering af undervisning
Elev som instruktør
Anatomi
Fysiologi
Førstehjælp og sygdomme
Ambulanceberedskabets organisation og opgaver
Skadesmekanismer
Vedligeholdelse af førstehjælpsudstyr
Psykisk førstehjælp
Opbygning af hjertestarter
Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
Betjening af hjertestarter
Eksamen
Datoer

Deltagerforudsætninger

For at tage uddannelsen “Instruktør i Førstehjælp” skal følgende betingelser være opfyldt:

Du skal have taget et 12 timers førstehjælpskursus. Kursusbevis skal vedhæftes ved tilmelding.

Du skal have en læreruddannelse,  voksenpædagogisk læreruddannelse eller lignende. Kursusbevis skal vedhæftes ved tilmelding.

Afbestilling

Ved afbestilling senest 42 dage før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.
Ved afbestilling senest 21 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret.
Ved afbestilling senere end 21 dage før kursusstart betales det fulde kursusgebyr.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsformularen med hvilket hold nu ønsker at deltage på, samt vedhæfte kursusbeviser, jf. optagelseskravene.

Bemærk også, at når du uploader en fil, må navnet ikke indeholde bogstaverne æ, ø eller å og ej heller mellemrum.

foerstehjaelpsinstrutoeruddannelsen_instrutoer_close_up

Uddannelse til Førstehjælpsinstruktør

 

Kursusdatoer i 2020

Hold 20-A:
9. marts-13. marts (uge 11)
23. marts-27. marts (uge 13)

Hold 20-B:
20. april-24. april (uge 17)
27. april-1. maj (uge 18)

Hold 20-C:
25. maj-29. maj (uge 22)
8. juni-12. juni (uge 24)

Hold 20-D:
21. sept.-25. sept. (uge 39)
5. okt.-9. okt. (uge 40)

Hold 20-E:
9. nov.-13.nov. (uge 46)
16. nov.-20.nov. (uge 47)

Alle kurser afholdes i Nykøbing F. hos Dansk Folkehjælp som internatkursus.

Pris

Inkl. forplejning og overnatning: 18.800 kr.
Inkl. forplejning, men ekskl. overnatning: 16.800 kr.

Tillæg for specialkost: 1.000 kr.