Skip to content

EXCITOR

EXCITOR er et uddannelses- og træningsprogram målrettet udsatte og sårbare unge på 14-21 år, så de kan indtræde i rollen som Excitor´s – d.v.s. frivillige hjælpere og instruktører og ikke mindst som rollemodeller for udsatte, foreningssvage børn bosat i udsatte boligområder.

De unge Excitor´s uddannes i at støtte børnenes vej ind i foreningslivet, så både udvikler et ansvar for sig selv og et socialt/samfundsmæssigt ansvar og indgår i kvalificerende netværk, der kan vise en vej frem i livet på trods af de risiko- og sårbarhedsfaktorer, som de står over for. Børnene som Excitor´ne ”øver sig på” drager ligeledes gavn af foreningsdeltagelsen og styrker deres livsmestringskompetencer.

Det helt formelle formål med projektet er at støtte og fastholde både de unge Excitor´s og børnene i sunde, udviklende og kompetencegivende fritidsaktiviteter og positive fællesskaber, hvorved de forbedrer deres muligheder for at leve et godt voksenliv.

excitor_1800x1300px

EXCITOR er støttet af

  • Velux Fonden