Skip to content

Relationer & Netværk

I FamilieNet er der fokus på at skabe relationer, og tilbydes som udgangspunkt som et tilbud til modtagerne af julehjælp. Igennem netværket møder de andre familier som på mange måder møder de samme udfordringer i hverdagen.

FamilieNET består af flere arrangementer, hvor der sættes fokus på at skabe relationer mellem de deltagende familier.

Familierne mødes til cafémøder og i samarbejde finde ud af, hvad de kan gøre for deres lokalsamfund. Det er blandt aktiviteter som :

  • Familiedage med fokus på socialt samvær
  • Cafémøder med fokus på at indkredse aktiviteter
  • Fælles ferielejr
  • Aktivitetdage med fokus på aktivt at løse opgaver

Målet er, at familierne:

  • bliver tættere integreret i lokalsamfundet gennem netværk
  • bidrager til løsningen af lokale problemstillinger
  • oplever øget selvværd gennem involvering
  • får blik for egne ressourcer

Alle møder i FamilieNET faciliteres af Dansk Folkehjælps frivillige.

familienet_lejrbaal