Hvem kan søge?

For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier:

 • være enlig
  (ved Feriehjælp kan man være samboende/gift forsøger)
 • være på én af følgende overførselsindkomster:
  - Kontanthjælp
  - Ledighedsydelse
  - Ressourceydelse
  - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  - Revalideringsydelse
  - Sygedagpenge
  - Førtidspension
  - SU
  - Uddannelseshjælp
  - Uddannelsesydelse
  - Integrationsydelse
 • have hjemmeboende børn under 18 år.

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. Dermed sikre vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp.

Særligt omkring Fødselsdagshjælp
I forbindelse med ansøgning om Fødselsdagshjælp, skal man have hjemmeboende børn under 13 år for at komme i betragtning.

om_os_vaerdier

 

Det er lukket for ansøgning om Feriehjælp for sommeren 2018.

Det er dog fortsat muligt at søge Feriehjælp med egenbetaling via en lokalafdeling.

Søg Feriehjælp med egenbetaling

Traditionen tro udbyder enkelte af Dansk Folkehjælps lokalafdelinger ferieophold med en beskeden brugerbetaling.

Læs mere om de enkelte ophold, og kontakt lokalafdelingerne direkte, jf. oversigten.

Ansøgningsfrist: Se under det enkelte ferietilbud.