Hvem kan søge?

For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier:

 • være enlig forsørger
 • på én af følgende overførselsindkomster:
  – Kontanthjælp
  – Uddannelses- Ledigheds- og Ressourceydelse
  – SU
  – Uddannelseshjælp
  – Revalideringsydelse
  – Sygedagpenge
  – Førtidspension
 • have hjemmeboende børn under 18 år.

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. Dermed sikre vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp.

Særligt omkring Fødselsdagshjælp
I forbindelse med ansøgning om Fødselsdagshjælp, skal man have hjemmeboende børn under 13 år for at komme i betragtning.

om_os_vaerdier