Skip to content

Hvem kan søge?

For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier:

 • være enlig forsørger
  (ved Feriehjælp kan man være samboende/gift forsøger)
 • være på én af følgende overførselsindkomster:
  - Kontanthjælp
  - Ledighedsydelse
  - Ressourceydelse
  - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  - Revalideringsydelse
  - Sygedagpenge
  - Førtidspension
  - SU
  - Uddannelseshjælp
  - Uddannelsesydelse
  - Integrationsydelse
 • have hjemmeboende børn under 18 år.

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. Dermed sikre vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp.

Særligt omkring Fødselsdagshjælp
I forbindelse med ansøgning om Fødselsdagshjælp, skal man have hjemmeboende børn under 12 år for at komme i betragtning.