av-av.nu

Siden av-av.nu er nedlagt, men du kan læse mere om førstehjælp i skolen på siden https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/forebyggelse-og-foerstehjaelp/foerstehjaelpskurser/foerstehjaelp-til-skoler/. Her finder du også et interaktivt spil for mellemste og ældste årgang.