Danmark Redder Liv

For at overleve et hjertestop uden mén er det yderst vigtigt, at der sættes ind med kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse falder med 10% for hvert minut, der går.

Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af lægmænd overlever én ud af 8. Det har således stor betydning for overlevelsen ved hjertestop, at der påbegyndes hjertelungeredning og/eller anvendes hjertestarter inden for de første minutter.

Dansk Folkehjælp har derfor sammen med Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED taget initiativ til projektet Danmark Redder Liv.

Formålet med projektet er, at der ved hjertestop ydes kvalificeret førstehjælp gennem hurtigt udkald i de to Regioner Syddanmark og Sjælland af frivillige førstehjælpere, der guides via udkaldssystem til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter.

Med Danmark Redder Liv får borgere i et lokalområde mulighed for at blive tilkaldt til at yde førstehjælp efter hjertestop. De vil med regionens udkaldssystem kunne tilkaldes fra regionens AMK Vagtcentral og være fremme inden for ganske få minutter.

Danmark Redder Liv er støttet af

  • Region Syddanmark
  • Region Sjælland
  • Østifterne

 
Gå til Danmark Redder Liv

DRL_Foto_Jonas Bertelsen_TV2FYN