Uddannelse til førstehjælpsinstruktør

Tag uddannelsen som førstehjælpsinstruktør og vær med til at lære dine medmennesker eller kollegaer at redde liv. 

Dansk Folkehjælp uddanner førstehjælpsinstruktører, som har deres virke på privat- og folkeskoler, større virksomheder med eget internt førstehjælpsberedskab, tekniske skoler, SOSU-skoler og lignende samt kørelærere.

Vi lægger vægt på høj pædagogisk og faglig standard, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet i tråd med de gældende bestemmer.

Som førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd kan du undervise i alle førstehjælpskurser og udstede kursusbeviser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Krav:
Uddannelsen kræver:

 • 12 timers førstehjælpskursus Førstehjælper med særligt ansvar
 • 120 timers Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller en læreruddannelse
 • 10 dages internatkursus “Instruktør i førstehjælp”

Uddannelsen afsluttes med en eksamen med tilstedeværelse af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd. Efter bestået eksamen kan du optages på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører i Danmark.

Indhold i uddannelsen: 

 • Undervisningsmaterialer
 • Modulopbygget førstehjælpsuddannelse
 • Undervisnings metoder og principper
 • Livreddende førstehjælp ABC
 • Evaluering af undervisning
 • Elev som instruktør
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Førstehjælp og sygdomme
 • Ambulanceberedskabets organisation og opgaver
 • Skadesmekanismer
 • Vedligeholdelse af førstehjælpsudstyr
 • Psykisk førstehjælp
 • Opbygning af hjertestarter
 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
 • Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
 • Betjening af hjertestarter
 • Eksamen

Deltagerforudsætninger
For at tage uddannelsen “Instruktør i Førstehjælp” skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal have taget et 12 timers førstehjælpskursus. Kursusbevis skal vedhæftes ved tilmelding.
 • Du skal have en læreruddannelse, voksenpædagogisk læreruddannelse eller lignende. Kursusbevis skal vedhæftes ved tilmelding.

Afbestilling: 

 • Ved afbestilling senest 42 dage før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.
 • Ved afbestilling senest 21 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret.
 • Ved afbestilling senere end 21 dage før kursusstart betales det fulde kursusgebyr.
foerstehjaelpsinstrutoeruddannelsen_instrutoer_close_up

Kursusdatoer i 2020

Hold 20-D:  FULDT BOOKET
21. sept.-25. sept. (uge 39)
5. okt.-9. okt. (uge 41)

Hold 20-E:
9. nov.-13.nov. (uge 46)
16. nov.-20.nov. (uge 47)

 

Kurser i 2021

Hold 21-A:
8. marts - 12. marts (uge10)
22. marts - 26. marts (uge 12)

Hold 21-B:
19. april - 23. april (uge 16)
3.maj - 7. maj (uge 18)

Hold 21-C:
7. juni - 11. juni (uge 23)
14. juni - 18. juni (uge 24)

Hold 21-D:
20. sept. - 24. sept. (uge 38)
4. okt. - 8. okt. (uge 40)

Hold 21-E:
8. nov. - 12. nov. (uge 45)
15. nov. - 19. nov. (uge 46)

Alle kurser afholdes i Nykøbing F. hos Dansk Folkehjælp som internatkursus.

Pris

Inkl. forplejning og overnatning: 18.800 kr.
Inkl. forplejning, men ekskl. overnatning: 16.800 kr.

Tillæg for specialkost: 1.000 kr.