Forside > Forebyggelse og førstehjælp > Uddannelse til førstehjælpsinstruktør

Uddannelse til førstehjælpsinstruktør

Tag uddannelsen som førstehjælpsinstruktør og vær med til at lære dine medmennesker eller kollegaer at redde liv. 

Dansk Folkehjælp uddanner førstehjælpsinstruktører, som har deres virke på privat- og folkeskoler, større virksomheder med eget internt førstehjælpsberedskab, tekniske skoler, SOSU-skoler og lignende samt kørelærere med egen køreskole.

Vi lægger vægt på høj pædagogisk og faglig standard, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet i tråd med de gældende bestemmer.

Som førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd kan du undervise i alle førstehjælpskurser og udstede kursusbeviser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Krav:
Uddannelsen kræver:

 • 12 timers førstehjælpskursus Førstehjælper med særligt ansvar, som er maks. to år gammelt
 • 120 timers Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller en læreruddannelse
 • 10 dages internatkursus “Instruktør i førstehjælp”

Uddannelsen afsluttes med en eksamen med tilstedeværelse af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd. Efter bestået eksamen kan du optages på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører i Danmark.

Indhold i uddannelsen: 

 • Undervisningsmaterialer
 • Modulopbygget førstehjælpsuddannelse
 • Undervisnings metoder og principper
 • Livreddende førstehjælp ABC
 • Evaluering af undervisning
 • Elev som instruktør
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Førstehjælp og sygdomme
 • Ambulanceberedskabets organisation og opgaver
 • Skadesmekanismer
 • Vedligeholdelse af førstehjælpsudstyr
 • Psykisk førstehjælp
 • Opbygning af hjertestarter
 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
 • Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
 • Betjening af hjertestarter
 • Eksamen

Deltagerforudsætninger
For at tage uddannelsen “Instruktør i Førstehjælp” skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal have taget et 12 timers førstehjælpskursus. Kursusbevis skal vedhæftes ved tilmelding.
 • Du skal have en læreruddannelse, voksenpædagogisk læreruddannelse eller lignende. Kursusbevis skal vedhæftes ved tilmelding.

Afbestilling: 

 • Ved afbestilling senest 42 dage før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.
 • Ved afbestilling senest 21 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret.
 • Ved afbestilling senere end 21 dage før kursusstart betales det fulde kursusgebyr.
foerstehjaelpsinstrutoeruddannelsen_instrutoer_close_up

Kurser i 2023

Alle kurser afholdes hos Dansk Folkehjælp, Brovejen i Nykøbing F. som internatkursus.

Holde 23-A
23. jan. - 27. jan. (uge 4)
30. jan. - 3. feb.   (uge 5)

Hold 23-B
20. marts - 24. marts (uge 12)
27. marts - 31. marts (uge 13)

Hold 23-C
17. april - 21. april (uge 16)
24. april - 28. april (uge 17)

Hold 23-D
28. aug. - 1. sept (uge 35)
4. sept - 8. sept (uge 36)

Hold 23-E
6. okt - 10. okt (uge 45)
13. okt - 17. okt (uge 46)

Hold 23-F
4. dec - 8. dec (uge 49)
11. dec - 15. dec (uge 50)

Kurser afholdt hos Dansk Folkehjælp:
Inkl. forplejning og overnatning: 19.995 kr.
Inkl. forplejning, men ekskl. overnatning: 17.995 kr.
Tillæg for specialkost: 1.000 kr.