Førstehjælp til skoler

Børn falder, når de går, de falder ned fra  legeredskaber, de får fingrene klemt i døren eller ligende.  I dagligdagen sker mange små ulykker i frikvartererne. Småskader der sagtens kan håndteres selv - også af børnene !

Dansk Folkehjælp har gennem en årrække haft særlig fokus på førstehjælp i skolen, hvor vi har udviklet særligt alderstilpasset undervisningsmateriale i form af kurser, spil, bøger, videoklip samt materiale til interaktivt whiteboard.

Alle vores førstehjælpsinstruktører er godkendt under Dansk Førstehjælpsråd, og har flere års erfaring med at undervise i førstehjælp.

Vi kommer ud til  jeres skole, når som helst på dagen eller i weekenden. Vi skal blot vi har din bestilling senest 3 uger før kursusstart.

Undervisningen trækkes handlingerne i førstehjælpsindsatsen tydeligt frem og gentages gennem øvelser, så man oplever og afprøver, hvad man skal gøre i en virkelig førstehjælpsrelateret episode.

Sammensæt kurset efter eget behov

Som nævnt kan vi tilpasse førstehjælpsuddannelsen, så den passer til netop jeres behov.  Mulighederne er mange, så kontakt  Lone Rasmussen på telefon 70 220 230 og få en snak om hvordan vi bedst imødekommer jeres behov for førstehjælpsundervisning på skolen.

Førstehjælp på interaktivt whiteboard

Førstehjælp på interaktivt whiteboard henvender sig til mellemste og ældste årgang, hvor forskellige scenarier lægger op til førstehjælpsfaglige diskussioner i klassen.

 

 

Bliv Førstehjælpsinstruktør

En anden mulighed for jeres skole er at uddanne en af jeres egne faglærere til førstehjælpsinstruktør. Dette vil dels gøre det mere fleksibelt i skolens dagligdag, ligesom det på sigt er ressourcebesparende. Som skolelærer vil du opnå merit for en del af uddannelsen.

 

Førstehjælpskurser for elever

Har din skole ikke mulighed for selv at undervise eleverne i førstehjælp, så kommer Dansk Folkehjælp gerne ud og kører kurser hos jer.

Kontakt Lone Rasmussen på telefon 70 220 230 og hør om kurserne til de forskellige årgange, som alle følger Undervisningsministeriets "Forenklede Fælles Mål".