Tilvalgsuddannelser

Her kan du se vores liste over tilvalgsuddannelser:

  • Førstehjælp ved blødninger – 1½ timer
  • Førstehjælp og forebyggelse til børn – 2½ timer
  • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger – ½ time
  • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturstigninger – 1 time
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader – 1½ timer
  • Førstehjælp ved småskader – 1½ timer
  • Førstehjælp ved sygdomme – 1½ timer
  • Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere – 4 timer
  • Færdselsrelateret førstehjælp til bil/MC/traktor – 4 timer
foerstehjaelp_til_virksomheder_kollegaer_ved_at_laegge_bevidstloes_i_aflaast_sideleje