Tilmeld dig som frivillig

Her kan du tilmelde dig som frivillig til at hjælpe sårbare ældre og blinde bedre gennem coronakrisen med bl.a. indkøb af dagligvarer og medicin, madudbringning og nødvendig praktisk hjælp i hjemmet.

  • Som frivillig skal du have kørekort eller anden transportmulighed, smartphone, ren straffeattest samt godkendt frivillig aftale med Dansk Folkehjælp.
  • Alle frivillige skal kunne identificere sig med gyldigt ID som kørekort eller sygesikringskort. Ved hjælp til blinde/svagtseende anvendes desuden et kodeord.
  • Dansk Folkehjælp vil – som udgangspunkt – dække frivilliges kørselsudgifter bortset fra de første 20 km. Procedurer og formular fremgår af vores vejledning til frivillige.
  • Oplysninger om de berørte borgere er fortrolige og den frivillige er ved udførelsen af opgaven underlagt straffelovens regler om tavshedspligt. Det betyder, at man ikke må videregive oplysninger, som man bliver bekendt med under opgavens udførelse. Den frivillige må kun videregive oplysninger til sundhedsfagligt personale, såfremt det skønnes nødvendigt sundhedsmæssigt.

Har du spørgsmål kontakt Dansk Folkehjælp på tlf.: 70 220 230 eller mail: post@folkehjaelp.dk

Tak for din indsats!

 

Foto med et logo_COVID_1800x1300px