FamilieNET

Hos Dansk Folkehjælp mener vi, at alle kan bruges til noget! FamilieNET arbejder med at få udsatte og isolerede familier inkluderet i et netværk for familierne selv og samtidig gøre dem til en vigtig social ressource i lokalsamfundet.

Dansk Folkehjælp har vedtaget en handlingsplan for det sociale område, hvor alle modtagere af hjælp skulle ses som en ressource der kan bidrage til det sociale arbejde i Danmark. ”Alle kan bruges til noget - fra ressourcesvag til lokal social kapital”.

Inklusion er grundtanken i vores sociale arbejde, men i FamilieNET vender vi op og ned på den traditionelle tænkning om at ressourcestærke frivillige altid er dem som tager hånd om de ressourcesvage. Det betyder, at det på sigt er familierne, der bliver de ressourcestærke.

FamilieNET består af flere arrangementer, hvor der sættes fokus på at skabe relationer og netværk mellem de deltagende familier.