FamilieNET

FamilieNET, er et netværksskabende tilbud for hele familien, og har som overordnet formål at skabe netværk og styrke udsatte børnefamiliers trivsel og deltagelse i sociale fællesskaber i deres lokalsamfund.

Formålet er i høj grad at styrke børnenes opfattelse af, at være i et givende fællesskab, hvor de ikke føler sig forkerte eller holdt udenfor grundet deres livsvilkår. Derudover er formålet at støtte og fastholde positive forandringsprocesser for børnene og i familierne, samt styrke relationerne bandt familiens medlemmer med afsæt i følgende:

  • At give familierne mulighed for at skabe et netværk igennem aktiviteter for hele familien.
  • Guide og støtte familierne i denne netværks opbyggende relation
  • Øge familiens følelse af general trivsel, gennem bedre sociale netværk ved at facilitere et inkludere samvær og nærvær med børnene
  • Styrke forældrenes handlekompetencer ift. at håndtere dagligdagsproblematikker
  • Styrke familiens selvværd og tro på egne evner

Målgruppe

Projekt FamilieNETs målgruppe henvender sig til enlige forældre med hjemmeboende børn i alderen 2-18 år uden det store sociale netværk.

Dansk folkehjælp giver i projektet FamilieNET familier med et lille, eller manglende netværk mulighed for at møde ligestillede. Derudover giver det familierne mulighed for indirekte at opleve en styrket tro på sig selv og øgede handlemuligheder ift. udfordringer i hverdagen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Folkehjælps lokalafdelinger, og det er via disse ansøgere indstilles til deltagelse i FamilieNET.

De overordnede udvælgelseskriterier er, at familierne:

  • Er på overførselsindkomst
  • Har forsørgerpligten og hjemmeboede børn under 18
  • Oplever ikke at have et socialt netværk

Effekten af projektet skal vise sig gennem deltagernes engagement, evne til at involvere sig og i ønsket og forsøget på at danne netværk. Dette vil betyde, at de deltagere der indvilliger i FamilieNET får styrket deres udgangspunkt gennem relations- og netværksskabelsen. Endvidere vil dette betyde at deltagernes oplevelse af at være isoleret og uden netværk om omgangskreds mindskes og derved vil trivslen stige.

FamilieNET ‘s tilbud om netværk skabelse kombineres med aktiviteter hvor forældrene for mulighed for at involvere sig med deres børn omkring ting de ellers ikke ville have haft mulighed for.

FamilieNET består af flere arrangementer, hvor der sættes fokus på at skabe relationer og netværk mellem de deltagende familier.