Læringsspillet LUKSUS

Alt for mange unge ved alt for lidt om privatøkonomi – og konsekvensen er for mange unge at de ender i en gældsproblematik der kan betegnes som invaliderende for at kunne opnå ”det gode liv”.

Dansk Folkehjælp har med støtte fra Lauritzenfonden udviklet to læringsspil i et samarbejdede med Copenhagen Game Lab og en række lærere og elever, målrettet og tilpasset undervisningen i matematik og samfundsfag i 9. og 10. klasse – og som er gratis at anvende.

Hvorfor skal man sætte fokus på privatøkonomi?
Der er en række faktuelle fakta om unge og gæld, der taler deres tydelige og triste sprog – men det er naturligvis mest de langtrækkende følger af dårlige økonomiske dispositioner der skræmmer – følgerne af det der kaldes for overgældssætning.

Overgældssætning betyder at mulighederne for uddannelse, arbejde og mulighederne for at være med i det gode og givende fællesskab svinder voldsomt ind – og måske endda helt forsvinder.

  • Over 49.000 unge mellem 18 og 30 år er registreret i RKI.
  • 18-årige i RKI skylder i gennemsnit 6.454 kr. 25-årige i RKI skylder i gennemsnit 27.697 kr.
  • 3,82 pct. af de 21-årige er registreret i RKI.
  • 3,9 pct. af de 18-25-årige er registreret i RKI.
  • Der er 24.349 unge mellem 18 og 25 år registreret i RKI.
  • Unge på 18-25 år, der er registreret i RKI, skylder i gennemsnit 17.692 kr.
  • De unge på 18-25 år udgør 11,3 pct. af alle de RKI-registrerede.
  • 57 pct. af forældre taler aldrig eller sjældent med deres børn om at lægge et budget og sætte finansielle mål.
  • 37 pct. af forældre taler sjældent eller aldrig med deres børn om at afveje forbrug i dag mod opsparing.
  • Hver tredje forælder angiver, at de aldrig har snakket med deres børn om konsekvenserne af uindfriet gæld.

Hvordan kan skolerne hjælpe de unge?
Skolerne kan hjælpe de unge ved tidligt at integrere viden om privatøkonomi i undervisningens øvrige fag, for eksempel samfundsfag og matematik. Ved at hjælpe de unge tidligt i livet kan senere gældsproblematikker formindskes eller forhindres.

Om læringsspillet LUKSUS
Læringsspillet LUKSUS findes i 2 udgaver – begge udformet til en dobbeltlektion – og med mulighed for temaundervisning i regnearterne imellem de to spil.

Brætspillet LUKSUS
Den ene udgave er et brætspil, hvor 3 – 4 elever spiller mod hinanden og hvor fokus er lagt på den strategiske side af privatøkonomi – det vil sige, at eleverne her får en viden om hvordan forbrug, lån-, gæld- og indkomst hænger sammen, eller måske endog bevirker at man går personligt fallit, fordi der er ikke er sørget for en balance imellem indtægter og udgifter.

For at låne spillet, skal du kontakte dit lokale Center for Undervisningsmidler.

Klassespillet LUKSUS – webbaseret.
Den anden udgave et webbaseret klassespil, hvor op til 5 grupper med 1 – 6 elever i hver gruppe, konkurrerer mod hinanden om at kunne købe mest LUKSUS – ved at være gode til at løse regne- og matematikopgaver funderet i det privatøkonomiske univers. Alle eleverne kan anvende egne PC/tablets m.v. eller man kan have 1 – 2 pr. gruppe og så kan der regnes på papir m.v.

LUKSUS afvikles via lærer-log-in og elev-logins.Log-in til LUKSUS rekvireres ved at sende mail til post@folkehjaelp.dk med anmodning om et log-in.

Anbefaling til undervisningsplanlægning
Hvert spil kan afvikles over en dobbeltlektion og vi anbefaler at man starter med brætspillet. Derefter planlægges og gennemføres der undervisning imellem de to spils afvikling, sådan at eleverne er rustet til at kunne løse matematikopgaverne i det browserbaserede spil. Alle opgaverne kan ses og downloades via sitet for underviser-log-in.

Kontaktinformation
For at låne brætspillet til din undervisning, skal du booke det ved dit lokale Center for Undervisningsmidler via dette link: https://mitcfu.dk