Forside » Kontakt » Udlån af lokaler

Udlån af lokaler

Dansk Folkehjælp vil gerne bidrage positivt til foreningslivet i nærområdet, og stiller derfor mødefaciliteter gratis til rådighed for foreninger, der er medlem af Guldborgsund Frivilligcenter.

Mødelokaler

  • Frederik M. Nielsen mødesal (50 personer).
  • Hilmar Fredericia mødelokale (12 personer)
  • Blåt mødelokale (6 personer)
  • Rødt mødelokale (6 personer)
  • Grønt mødelokale (6 personer)
  • Gult mødelokale (6 personer)

Henholdsvis blåt og rødt mødelokale samt grønt og gult mødelokale kan slås sammen. Det giver plads til ca. 12 personer ved et mødebord på langs i lokalet.

Booking af lokaler

Reservation af mødelokaler administreres af Receptionen, og skal foregå via telefon 70 220 230.

Lokaler skal bookes senest en uge inden afholdelse af mødet.

Dansk Folkehjælp kan – i sjældne tilfælde – have behov for at benytte allerede reserverede lokaler med kort varsel. Når disse behov opstår, kan vi undtagelsesvis være nødsaget til at aflyse allerede indgåede aftaler.

Nøglekort og alarm

Foreninger der benytter lokaler efter normal åbningstid skal hente et nøglekort i receptionen hos Dansk Folkehjælp. Der er åbent mandag til torsdag kl. 8.30 – 16.00 og fredag kl. 8.30 – 13.30.

Nøglekortet kodes således, at det kun kan benyttes i det tidsrum lokalet er booket. Sammen med nøglekortet udleveres en procedure for, hvordan man slutter alarmen til, når man som sidste person forlader sidebygningen.

Nøglekortet afleveres samme dag ens møde slutter i brevsprække på hoveddør (på hovedbygningen) hos Dansk Folkehjælp.

Adgang til mødelokalerne

Alle mødelokalerne er placeret i sidebygningen.

Adgang fra Brovejen sker gennem den låge og/eller port. Foreningen er selv ansvarlig for at lukke deres medlemmer ind. Der er ringeklokke ved låge/port, som har forbindelse til en særlig mobiltelefon, der kan høres i sidebygningen. Når der ringes på klokken ved lågen/porten besvares via mobiltelefonen ved ”løft rør” og man kan tale med den personen som ønsker adgang. For at lukke lågen op tastes ”7” på mobiltelefonen så åbner lågen og telefonforbindelse afbrydes automatisk.

Forplejning

Der er adgang til tekøkken på 1. sal, hvor te, kaffe, koldt vand og engangsservice frit kan benyttes. Anden forplejning skal foreningen selv sørge for.

Oprydning

Foreningen er ansvarlig for at lokalerne samt tekøkken efterlades i rydelig stand efter brug. Borde og stole stilles op, som de stod inden mødet. Foreningen skal kontakte Dansk Folkehjælp, hvis noget går i stykker mens foreningen låner lokalet. Ved uansvarlig brug kan foreningen blive gjort erstatningspligtig.

Toiletter

Der er to toiletter i stuetagen, heraf et som er handicapvenligt. På 1. sal er der et toilet.

Tilgængelighed

Der er en lift ved indgangspartiet, elevator op til 1. sal samt handicaptoilet i stueetagen. Handicapbiler kan få særlig tilladelse til at parkere i gården.

Internet og AV udstyr m.m.

Der er mulighed for WIFI tilkobling.

I alle mødelokaler er der fladskærm samt tilkoblet PC som kan benyttes. Det er også muligt at tilkoble egen bærbar pc til fladskærmen med skærm/HDMI kabel.

Der er ikke mulighed for at printe eller fotokopiere.

Rygning

Ifølge Dansk Folkehjælps rygepolitik er rygning ikke tilladt på hele matriklen. Det betyder at der heller ikke må ryges på udendørs arealerne. Rygere henvises til at gå uden for lågen på Brovejen.

Parkering

Foreningens medlemmer henvises til at parkere ved Frivilligcenteret, på Cementen ved Nørre Boulevard eller P-pladsen ved Nørregade.

Bemærk at parkering i gården kun er tilladt Dansk Folkehjælps personale og egne gæster. Den store port låses kl. 16.

laan_af_lokaler_kaffekrus_tuschpenne_bordrytter_close_up
Share On Facebook