Forside > Om os > De fælles mål

De fælles mål

Nøgleordet mellem de frivillige, lokalafdelinger og organisation er ”samarbejde”. Den frivillige indsats styrkes gennem de ressourcer, foreningen råder over. De frivillige udgør en stor gruppe mennesker, som vederlagsfrit stiller deres tid, overskud og viden til rådighed for opfyldelsen af organisationens formål og arbejde.

Frivillige, der ønsker at være end del af Dansk Folkehjælp, skal efterleve organisationens love, retningslinjer og vedtagne politikker.

Et godt samarbejde hviler på gensidig respekt og viden om hinandens arbejdsopgaver gennem dialog. Dansk Folkehjælp skal være en organisation præget af stor ejerskabsfølelse fra alle involverede. Dansk Folkehjælp ønsker at være en organisation præget af samhørighed og sammenhold.

Når opgaver løses

Når man har meldt sig som frivillig, er der en forventning om, at den frivillige deltager aktivt i udførelsen af organisationens arbejde. Det skal sikres, at der er klarhed over opgavens indhold og omfang, og at begge dele er tilpasset de frivilliges muligheder og kompetencer.

Kvalitet og troværdighed

Dansk Folkehjælp ønsker, at vores tilbud og aktiviteter er præget af kvalitet og troværdighed. Som fast tilknyttet frivillig skal man derfor kende til Dansk Folkehjælps organisation, formål, love, handlingsplaner og retningslinjer. Det er et krav, at alle frivillige, der påtager sig et tillidshverv, er medlem af organisationen. Desuden skal man gennem deltagelse i kurser, temadage og debatmøder sikre sig de fornødne kvalifikationer til at varetage den opgave, man som frivillig har påtaget sig.

Synlighed og inspiration

Det er et fælles ansvar, at frivillige inden for alle områder har nem og overskuelig adgang til informationer som for eksempel nyheder inden for organisationens aktivitetsområder. Det er en selvfølge, at Dansk Folkehjælp skaber størst mulig synlighed om organisationens arbejde og aktiviteter gennem egne og eksterne medier.

Dansk Folkehjælps operative indsatsområder består af:

  • Forebyggelse og førstehjælp
  • Frivilligt socialt arbejde
  • Katastrofe- og nødhjælpsarbejde samt rehabiliterings- og udviklingsarbejde

Herudover er der en række organisatoriske indsatsområder som:

  • Ungdomsarbejde
  • Medlemshvervning
  • Informations- og kommunikationsarbejde
  • Fundraising

Udarbejdelsen og den løbende opdatering af Dansk Folkehjælps handlingsplaner skal bidrage til en større sammenhæng mellem organisationens indsatsområder: Forebyggelses- og førstehjælpsarbejdet, det frivillige sociale arbejde og det internationale arbejde. Dansk Folkehjælp ønsker i højere grad, at organisationens kompetencer og erfaringer fra de enkelte indsatsområder får en tværgående værdi for alle organisationens indsatsområder.

Vigtigst skal organisationens handlingsplaner sikre en forankring af Dansk Folkehjælps strategiske mål på tværs af organisation, afdelinger, medlemmer og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at handlingsplanerne løbende tages op til revision.

nyttige_links_frivillige_med_goer_noget_skilte_2016