Forside > Om os > Formål, Love & Værdier

Formål, Love & Værdier

Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk og demokratisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i både Danmark og udlandet.

Formål:

  • at arbejde for og yde støtte til de socialt dårligt stillede, psykisk og fysisk handicappede og andre svage grupper såvel nationalt som internationalt uden hensyntagen til religion, etnisk baggrund og politisk opfattelse.
  • gennem direkte støtte – selvstændigt eller i samarbejde med andre – såvel nationalt som internationalt at yde akut samt langsigtet hjælp til katastrofe- og/eller krigsofre for at afbøde virkningerne mest muligt for det enkelte individ.
  • at udbrede kendskabet til forebyggelse, sikkerhed og førstehjælp i samfundet, nationalt såvel som internationalt. Udbredelsen sker i samarbejde med organisationer, myndigheder og beslutningstagende politikere.
  • at motivere flest mulige frivillige til at arbejde ud fra organisationens humanitære formål. Endvidere at arbejde for, at der oprettes en Dansk Folkehjælp afdeling i hver kommune.
  • at medvirke til en udbygning og forstærkning af det internationale, nationale og lokale NGO-samarbejde.
bliv_frivillig_dfh

Mobilepay

13221

Bank

mærk STØT
Reg.nr.: 5301
Konto nr. 0379 801

I "Love for Dansk Folkehjælp" kan du læse nærmere om organisering både på landsplan og i afdelingerne.

Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på flere grundværdier og udføres inden for rammerne af organisationens kendetegn og motto: ”Hjælp os at hjælpe andre”.

Nøgleordet er 'samarbejde', når frivillige, lokalafdelinger og hovedkontoret skal nå de fælles mål.