Forside » Om os » Værdier og formål

Værdier og formål

Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk og demokratisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i både Danmark og udlandet.

Dansk Folkehjælps formål er:

 • at arbejde for og yde støtte til de socialt dårligt stillede, psykisk og fysisk handicappede og andre svage grupper såvel nationalt som internationalt uden hensyntagen til religion, etnisk baggrund og politisk opfattelse.
 • gennem direkte støtte – selvstændigt eller i samarbejde med andre – såvel nationalt som internationalt at yde akut samt langsigtet hjælp til katastrofe- og/eller krigsofre for at afbøde virkningerne mest muligt for det enkelte individ.
 • at udbrede kendskabet til forebyggelse, sikkerhed og førstehjælp i samfundet, nationalt såvel som internationalt. Udbredelsen sker i samarbejde med organisationer, myndigheder og beslutningstagende politikere.
 • at motivere flest mulige frivillige til at arbejde ud fra organisationens humanitære formål. Endvidere at arbejde for, at der oprettes en Dansk Folkehjælp afdeling i hver kommune.
  at medvirke til en udbygning og forstærkning af det internationale, nationale og lokale NGO-samarbejde.

Dansk Folkehjælps rødder i den danske arbejderbevægelse danner grundlaget for de værdier og principper, som leder organisationen: Solidaritet med sårbare og svage befolkningsgrupper gennem princippet ”hjælp til selvhjælp”.

Medlemsbasen består af 3.500 individuelle og aktive medlemmer samt et stort antal faglige organisationer og sammenslutninger, der kollektivt repræsenterer 1 millioner medlemmer.

Dansk Folkehjælps operative indsatsområder består af:

 • Forebyggelse og førstehjælp
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Katastrofe- og nødhjælpsarbejde samt rehabiliterings- og udviklingsarbejde

Herudover er der en række organisatoriske indsatsområder som:

 • Ungdomsarbejde
 • Medlemshvervning
 • Informations- og kommunikationsarbejde
 • Fundraising

Udarbejdelsen og den løbende opdatering af Dansk Folkehjælps handlingsplaner skal bidrage til en større sammenhæng mellem organisationens indsatsområder: Forebyggelses- og førstehjælpsarbejdet, det frivillige sociale arbejde og det internationale arbejde. Dansk Folkehjælp ønsker i højere grad, at organisationens kompetencer og erfaringer fra de enkelte indsatsområder får en tværgående værdi for alle organisationens indsatsområder.

Vigtigst skal organisationens handlingsplaner sikre en forankring af Dansk Folkehjælps strategiske mål på tværs af organisation, afdelinger, medlemmer og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at handlingsplanerne løbende tages op til revision.

Dansk Folkehjælps værdier for frivillige

vaerdier_og_formaal_feriepige_med_ansigtsmaling_mariehoene_2010

SMS

STØT til 1999
og støt med 150,- kr.

Mobilepay

51 81 11 12

Bank

mærk STØT
Reg.nr.: 5301
Konto nr. 0379 801