Etik – Klage

 

Indsamlingsetiske retningslinjer for Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp arbejder som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation – ISOBRO – i overensstemmelse med de indsamlingsetiske retningslinjer, som ISOBRO anbefaler.

Disse retningslinjer består af to dele:

  • Retningslinjer del A: Retningslinjer gældende for alle medlemmer. De består af en række minimumskrav.
  • Retningslinjer del B: Retningslinjer gældende for forskellige indsamlingsaktiviteter. De udgøres af en række dokumenter med konkrete anvisninger for gadehvervning (face-to-face), pengeindsamlinger, telemarketing og regnskab.

Her kan du finde de indsamlingsetiske retningslinjer for medlemmer af ISOBRO.

Dansk Folkehjælp har tillige i bilaget ”Retningslinjer i Dansk Folkehjælp” opstillet retningslinjer for konkrete emner inden for organisationens arbejdsområde.

Klageadgang ISOBRO
ISOBRO etablerede i 2004 et indsamlingsetisk nævn – nu kaldet ISOBRO´s branchenævn.

Dette nævn skal sikre, at medlemsorganisationerne ikke overtræder ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer eller i øvrigt handler i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik.

Nævnet behandler klager fra givere, organisationer eller andre, der har en retlig interesse heri. Nævnets afgørelse offentliggøres. Hvis nævnet finder, at en organisation har overtrådt ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, vil der blive udtalt kritik af organisationen på en skala fra ”det ville være ønskeligt” til ”overordentligt kritisabelt” afhængig af overtrædelsens karakter.

Her finder du klagevejledning hos ISOBROs branchenævn.

Her kan du læse mere om ISOBROs branchenævn

Klageadgang Indsamlingsnævnet
Der kan også klages til Indsamlingsnævnet oprettet ved den nye indsamlingslov, der trådte i kraft den 1. juli 2014.

Dette nævn behandler klager over overtrædelse af god indsamlingsskik i forbindelse med offentlige indsamlinger og hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Her kan du læse mere om klagemulighederne gennem Indsamlingsnævnet.

Se lov om indsamling her.

FacebookTwitterGoogle+Del
 

Bliv frivillig

Som frivillig i Dansk Folkehjælp er du med til at gøre en forskel for andre, samtidig med du selv får en masse gode oplevelser.

Hjælp os med at hjælpe andre.

Meld dig som frivillig

Bliv Folkehjælper

Som FOLKEHJÆLPER er du én af vores helt faste støtter.

Der er mange hænder der rækker ud efter hjælp – så hjælp os med at hjælpe andre.

Meld dig som FOLKEHJÆLPER

Medlemsområdet

Er du medlem, kan du logge ind på medlemsområdet her.

Medlemsnr.
Nøgle

Tilmelding til nyhedsbrev

Navn
Email

 

Læs nyhedsbrevet (arkiv)...

© 2014 Dansk Folkehjælp - post@folkehjaelp.dk - Tlf. 70 220 230