Organisationens historie

 

Historie

Under en arbejdsulykke i Cirkusbygningen i 1907, styrtede et stillads sammen. Flere arbejdere blev såret, og deres arbejdskolleger kunne kun se hjælpeløst til – ingen var i stand til at hjælpe. Denne ulykke blev den direkte årsag til, at malersvenden Frederik M. Nielsen tog initiativ til at stifte ”Arbejdernes Samariter Forening”.

Nat_historie_frederik_hagengaarDen stiftende generalforsamling blev afholdt den 31. juli 1907, og bestyrelsen bestod af to maskinarbejdere, en murer, to arbejdsmænd og en tandtekniker. De første år koncentrerede foreningen sig om afholdelse af førstehjælpskurser.

Den 3. december 1933 oprettede Arbejdernes Samariter Forening et landsforbund. Initiativtagerne var afdelingerne i København, Glostrup og Helsingør. Foreningens navn var nu ”Arbejdernes Samariter Forbund”. I de kommende år voksede organisationen voldsomt, og i 1940 taltes 100 afdelinger spredt ud over hele landet.
Samtidig med en omfattende kursusvirksomhed blev en omfattende samaritertjeneste opbygget. Samaritertjenesten blev suppleret med strandvagter og strandrensningspatruljer.

I 1940 iværksattes for første gang internationalt hjælpearbejde, da Dansk Folkehjælp tager del i Finlandshjælpen.

I begyndelsen af 1940’erne påbegyndtes det sociale arbejde ligeledes for alvor. Hjælpen målrettedes de dårligst stillede familier, og i 1944 oprettedes det første feriehjem for børn og unge.

Efter krigen blev aktiviteterne udvidet til også at omfatte ungdomsarbejde, ligesom det sociale, humanitære arbejde fik en stadig større plads blandt organisationens aktiviteter. I 1960 afholdtes den første ferielejr for handicappede børn, og i 1967 blev organisationens plejehjem, ”Arbejdersamaritten” i Brønshøj, indviet. Plejehjemmet nedlægges med udgangen af april måned 2007.

I 1954 blev nødhjælp afsendt til Østrig i forbindelse med en større oversvømmelse, og i 1957 iværksattes ”Arbejdernes Ungarnshjælp”. Ungarnshjælpen blev for alvor startskuddet for Dansk Folkehjælps mangeårige, omfattende internationale nødhjælpsarbejde. I en storstilet indsamlingskampagne samlede de danske organisationer ind.

I 1962 besluttede forbundets kongres at ændre navnet til ASF-Dansk Folkehjælp.

Siden starten har det internationale nødhjælpsarbejde bl.a. omfattet Pakistan, Eritrea, Tigray, Somalia, Polen, Rusland, Albanien, Armenien, Polen, Hviderusland, Tyrkiet og Kosovo – for blot at nævne nogle få af de steder, hvor Dansk Folkehjælps indsats har gjort gavn.

Ikke mindst efter atomkraftsulykken i Tjernobyl har Dansk Folkehjælp gennem årene udført et stort arbejde med ferieophold i Danmark for de børn, som direkte eller indirekte blev berørt af katastrofen. Gennem de år, projektet løb, nåede mere en 10.000 Tjernobyl-børn at få et afbræk fra deres triste tilværelse.

FacebookTwitterGoogle+Del
 

Bliv frivillig

Som frivillig i Dansk Folkehjælp er du med til at gøre en forskel for andre, samtidig med du selv får en masse gode oplevelser.

Hjælp os med at hjælpe andre.

Meld dig som frivillig

Bliv Folkehjælper

Som FOLKEHJÆLPER er du én af vores helt faste støtter.

Der er mange hænder der rækker ud efter hjælp – så hjælp os med at hjælpe andre.

Meld dig som FOLKEHJÆLPER

Medlemsområdet

Er du medlem, kan du logge ind på medlemsområdet her.

Medlemsnr.
Nøgle

Tilmelding til nyhedsbrev

Navn
Email

 

Læs nyhedsbrevet (arkiv)...

© 2014 Dansk Folkehjælp - post@folkehjaelp.dk - Tlf. 70 220 230