Forside > Projekter > MUAVIKA II: Vand, sanitet og nærdemokrati

MUAVIKA II: Vand, sanitet og nærdemokrati

Rent drikkevand og sanitære forhold er akutte behov for mange fattige mennesker i Den tredje verden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 1,1 milliard mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, mens 2,4 milliarder mennesker mangler adgang til grundlæggende sanitære faciliteter såsom toiletter og latriner.

Konsekvenserne er, at ca. 2 millioner mennesker hvert år dør af smitsomme sygdomme. De fleste er børn under fem år, som bor i fattige landområder i udviklingslandene.

Dansk Folkehjælp er gået sammen med organisationen Karatu Development Association (KDA) om projektet MUAVIKA, som søger at forbedre livet for de udsatte og fattige beboere i landområderne i Karatu-distriktet i Tanzania. Det sker ved at give dem bedre adgang til serviceydelser inden for vand, sanitet og hygiejne.

Læs evalueringsrapporten MUAVIKA II HER 

Formålet med MUAVIKA II
Det overordnede formål med MUAVIKA II projektet er at bidrage til forbedring af Karatu distriktets ansvarlighed og gennemsigtighed over for borgerne, især med hensyn til en retfærdig fordeling af ressourcerne gennem distriktets udviklingsplaner, for derved at udøve pres for at få et tilstrækkeligt udbud af vand, sanitet og hygiejne til landsbyerne i distriktet baseret på behov.

Målgruppen for projektet er cirka 20.000 mennesker, der lever i Upper Kitete, Kitete, Slahhamo, Lositete, og Kambi ya Simba landsbyerne i Mbulumbulu Ward. Målgruppen består af folkeskolelærere, de 10 folkeskoler (i alt 5371 børn tilmeldt), de fem vandforbrugere foreninger såvel som andre børn, unge, kvinder og mænd. Karatu distriktsmyndigheden vil også ses som en primær målgruppe, da de er ansvarlige for distriktets udviklingsplan og budget og dermed den primære målgruppe for det fortalerarbejde, der udføres i dette projekt. Kvinder og børn er den største målgruppe for indsatsen og dem som har mest at vinde.

Projektet har forskellige aktiviteter bl.a. inden for service ydelser i form af bygning af vandtanke til 9 skoler, bygning af latriner, håndvask faciliteter og etablering af børneklubber hvor der diskuteres hygiejne foranstaltninger. Lokal befolkningen og vandforsyningsforeninger organiseres og uddannes i deres rettigheder i forhold til de lokale myndigheder og specielt hvad kan forventes af distriktet og hvordan de kan påvirke processer. Samtidig undervises der i hvilke rettigheder de har i forhold til vand, sanitet og hygiejne. Efter at landsbyerne har fået deres viden og kapacitet til at deltage i beslutningsprocesser styrket foretages også direkte fortalervirksomhed fra græsrødderne men også fra et netværk, Kangonet, som er en sammenslutning af 34 civilsamfundsorganisationer i Karatu-distriktet – og hvis vigtigste opgave er at præsentere resultaterne af deres analyser sammen med lokalbefolkningen til distriktet.
Målet er at alle folkeskoler i Mbulumbulu Ward (administrativ enhed) og familierne i de fem landsbyer vil have øget viden om korrekt hygiejne samt forbedret adgang til vand og sanitet hvilket vil reducere vandbårne sygdomme med 60 % og dermed forbedret levestandarden i samfundet.

Et andet mål er at lokalsamfundet i Mbulumbulu Ward, de 5 vandforsyningsenheder samt KANGONET udøvet fortalervirksomhed i fællesskab og dermed øget gennemsigtighed, ansvarlighed og ligelig fordeling af ressourcerne på distriktsniveau. Dette vil ske gennem øget bevidsthed, fremme af dialog mellem Ward og distriktsmyndigheder samt forskning ved KANGONET præsenteret i rapporter til distriktet.

Projektet forventes at være selvbærende gennem registrering og organisering af vandforsynings-foreninger og organisering af vandforsyningsenheder på landsbyniveau således at disse kan blive finansielt selvkørende og udvikle vandkilder og sanitet. Uddannelsen af sundhedsassistenter og vandforsyningsforeninger på landsby niveau i sanitet og hygiejne er en måde at imødegå den mangel på kvalificeret personale og pengemangel på distriktsniveau.

Det forventes, at KANGONET og KDA vil være væsentlig styrket i fortalervirksomhed og deres kapacitet vil være forøget inden for fortalervirksomhed og kan tiltrække midler fra andre donorer.

Lokalsamfundets kapacitet gennem oplysning om deres rettigheder og organisering vil være i bedre stand til at udøve pres på distriktsmyndighederne og Ward udviklingskomiteen.

Projektet er begyndt den 1. april og forventes gennemført til marts 2015. projektet har fået støtte fra Projektrådgivningen. Projektet bygger på erfaringer fra det tidligere MUAVIKA I projektet i samarbejde med Ingeniører uden Grænser og Karatu Development Association (KDA).