Forside > Projekter > Skolebørn dyrker selv frokosten

Skolebørn dyrker selv frokosten

Usikkerhed om ansvaret for skolemadsordning i det østafrikanske land afhjælpes af projekt, der bl.a. inddrager eleverne i dyrkning af grøntsager. Usikkerhed om ansvaret for skolemadsordning i det østafrikanske land afhjælpes af projekt, der bl.a. inddrager eleverne i dyrkning af grøntsager. 

Tanzania har indført en lov om gratis skolegang. Det er et stort fremskridt for landet og har medført at flere børn – også på landet – er begyndt i skole.

Men den nye lov har medført forvirring omkring ansvaret for mad i skolerne. Mange forældre tror, at frokost er omfattet af loven om gratis skolegang, men det er ikke tilfældet.

Samtidig er det velkendt, at manglende mad i løbet af skoledagen, er en stærkt medvirkende årsag til elevernes fravær. Det kan endda medføre, at eleverne helt dropper skolen. Det er den situation et forsøgsprojekt i 10 udvalgte landsbyer i det sydlige Tanzania nu er i fuld gang med at lave om på.

12.000 børn – 3,5 millioner måltider
Forældre og lokalsamfund har længe næret dyb mistillid til driften af lokale skoler. Ofte med rette har de følt, at deres bidrag til f.eks. skolemad blev brugt forkert og ikke kom deres børn til gode.

Derfor arbejder projektet både med lokalsamfund, forældre, skolebestyrelser og skolebørn. Målet er at skabe en bæredygtig skolemadsordning, som over 2 år skal levere ikke færre end 3,5 millioner måltider til 12.000 skolebørn.

Formaliteterne er på plads: Der er afholdt informationsmøder i landsbyerne, nedsat skolemads-komiteer, udvalgt arealer til skolehaverne og – som noget meget vigtigt – lavet aftaler med skolernes administration om, hvordan de sikrer gennemsigtighed i projektet. Forældre og andre skal kunne se, at midlerne forvaltes til gavn for børnene. Indtil videre er der langet tusindvis af måltider over disken.

Lærere bakker op
Jessica Moses er overlærer på skolen i landsbyen Chitete. Hun er begejstret for initiativet: ”Som lærer bakker jeg op om projektet. At børnene kan få et ordentligt måltid mad hos os øger deres deltagelse i timerne og reducerer fraværet. Man må huske, at mange børn må gå langt for at komme i skole. Vi giver eleverne tid til at deltage i havearbejdet og det er mit indtryk, at de nyder at komme ud af klasseværelset og arbejde med jorden”.

Grøntsager giver energi
Netop havearbejdet er et eksempel på at børnene involveres. Der er etableret skolehaver med grøntsager, som børnene dyrker – under kyndig vejledning. Indtil videre produceres ikke mere end skolekøkkenet kan bruge, men ideen har potentiale til at kunne bidrage økonomisk til en videreførelse af skolemadsordningen – også efter projektets udløb.

Hele landet skal med
Det er støtten fra Danmarks Indsamling til Dansk Folkehjælp, der har gjort projektet muligt. Resultaterne dokumenteres, så de kan præsenteres til undervisningsministeriet. Det er dem, der sidder med nøglen til at få indført en bæredygtig skolemadsordning i hele Tanzania.Indtil videre glæder børnene på de udvalgte skoler sig over at kunne spise frokost i skoletiden.

FAKTA

  • Der bor ca. 54 millioner mennesker i Tanzania
  • Gennemsnitsalderen er 17 år
  • 44 procent er under 14 år
  • Kun 3,5 procent af Tanzanias BNP bruges på uddannelse.

Kilde: The World Factbook (CIA, 2017)