Forside > Projekter > Somalia

Somalia

Medio december 2014 startede Dansk Folkehjælp i samarbejde med vores somaliske civilsamfundspartner KAALO Aid & Development (KAALO) fra Garowe i Puntland et vand og sanitetsprojekt.

Formålet med projektet var at styrke lokalbefolkningen i ni landsbyer i Puntland i Somalia ved at kapacitetsopbygge landsbyernes vandkomiteer, således at de blev bedre til at organisere sig, vedligeholde vandinfrastruktur og undervise andre landsbybeboere om vand, sanitet og hygiejne.

Projektet er netop afsluttet, og selvom der stadig er et enormt behov for hjælp i Somalia, viser den eksterne evaluering at projektet har bidraget væsentligt til at forbedre livsvilkårene for udsatte børn og voksne i de ni landsbyer, projektet havde som mål.

Læs den eksterne evalueringsrapport her.

Ud over dette projekt har Dansk Folkehjælp tidligere samarbejdet med KAALO om to andre projekter i Puntland, Somalia.

Det ene projekt omhandlede ”Reduktion i kvindelig omskæring gennem kapacitetsopbygning, bevidstgørelse og fortalervirksomhed i 15 landsbyer i Garowe District of Puntland State of Somalia”, der søgte at bidrage til at kvindelig omskæring i Nugaal-regionen reduceres og på lang sigt helt opgives.

Dansk Folkehjælp, KAALO og Puntland Aid Service (PAS) har desuden tidligere gennemført et projekt, der skulle bidrage til en forbedring af sundhedsforholdene for udsatte befolkningsgrupper ved at undervise dem i forbedret forvaltning af vand og bedre hygiejnevaner. Projektet blev udført i Nugaal-regionen i Puntland State, Somalia.