SeniorNet

Tusindvis af ældre er ensomme i Danmark, og tallet er stigende i takt med at vi bliver ældre og ældre. Ensomhed kan have store konsekvenser for både livskvalitet og selvtillid.

SeniorNET har til formål at give ensomme ældre mulighed for at møde andre ældre i deres lokalområde og danne nye netværk og venskaber. Gennem SeniorNET kan de ældre bl.a. tage med på ferie og deltage i netværksdannende aktiviteter, hvor frivillige hjælper ældre med at skabe et fællesskab med andre ensomme og isolerede ældre.

Når ensomme ældre får skabt et netværk og værdifulde relationer højnes deres livskvalitet, og de får mulighed for at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer. Det opbygger selvværd og mindsker helbredsmæssige problemer.

SeniorNET giver ensomme ældre en tryg indgang til de aktiviteter, der foregår i det pågældende lokalområde og kommune. På sigt skal det styrke den sociale kapital i lokalområdet ved at øge de ældres mulighed for at hjælpe hinanden og danne vendskaber.

Vil du være frivillig?

Vi har ingen særlige krav til dig som frivillig, men det er en fordel hvis:

  • Du er imødekommende og god til at skabe kontakt til andre mennesker
  • Du er empatisk og nysgerrig på andre mennesker
  • Du er god til at arrangere aktiviteter - og god til at samarbejde med andre frivillige og medlemmer af SeniorNET
  • Du har et lokalt netværk - eller lyst til at få et

Har du spørgsmål, så kontakt John Pedersen på 70 220 230 eller post@folkehjaelp.dk.

Tilmelding som frivillig