Forside » Nyheder » Sikre retten til frivilligt arbejde

Sikre retten til frivilligt arbejde

Mandag lancerede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne-og socialminister Mai Mercado (K) et udspil, der er en markant lempelse af reglerne for frivilligt arbejde således, at frivillige kan arbejde uden at blive trukket i offentlige ydelser.

Regeringens udspil betyder, at de såkaldte timegrænser bliver hævet, så efterlønnere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i 15 timer og dagpengemodtagere 10 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse. For begge grupper er grænsen i dag på fire timer. Bliver de nye regler en realitet, vil det samtidig betyde, at A-kasserne ikke længere skal vurdere, hvad den frivillige laver. Så længe det foregår i foreningsregi kan den frivillige ikke bliver trukket i sin ydelse.

“Hvis regeringens forslag bliver gennemført, vil det betyde, at vi kan sige til vores medlemmer på dagpenge og efterløn, at de roligt kan arbejde frivilligt, så længe de holder sig inden for timegrænsen. Det er et virkelig stort fremskridt,” siger formand for DGI, Søren Møller.

Han tror på, at man ved at fjerne restriktionerne kan øge ledige og efterlønneres lyst til at arbejde frivilligt. “Gør man op med de her uigennemsigtige regler, tror jeg på, at det vil fjerne mange af de barrierer, som de oplever i forhold til at blive frivillige,” siger Søren Møller.

Åbner op for skøn
I Dansk Idrætsforbund klapper man også ad takterne i udspillet. Chef for Public Affairs Poul Broberg havde dog gerne set, at regeringen havde beskyttet de frivillige endnu mere imod at blive trukket i deres ydelse.

“Det er et stort fremskridt, og det bør skabe mere klarhed. Så stor ros til regeringen, men vi havde gerne set, at man endnu tydeligere havde defineret, hvad der ligger i at være en frivillig forening,” siger Poul Broberg.

Regeringen skriver i sit forslag, at man ”foreslår en ny definition af, hvad der forstås som en frivillig organisation, forening eller lignende i dagpengesystemet, som flugter definitionen på det sociale område.”

Men det er lidt for uklart, hvad den nye definition konkret vil betyde, mener Poul Broberg. Han frygter, at de enkelte sagsbehandlere i A-kasserne stadig vil foretage individuelle skøn.

“Vi havde gerne set, at man eksplicit havde sagt, at hvis man er på udlodningsloven eller som forening er fritaget for skat; ja, så tæller det som en frivillig forening i dagpengesystemet,” siger Poul Broberg, som understreger, at der er tale om et knaster i ellers lovende udspil.

“Vi synes, det er rigtig godt, at man lægger op til en lempelse på området,” siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.

Frygter kamp om frivillige
Men hun er samtidig bekymret for, om regeringen går for langt. Regeringen lægger nemlig op til, at ledige og efterlønnere gerne må arbejde frivilligt i foreninger, der ikke har et almennyttigt formål.

“Det er uklart, hvad der ligger i det. Men vi er bekymrede for, om det betyder, at man blåstempler kommercielle spillere, der kan gå i direkte konkurrence med foreningslivet om de frivillige. For det ville ikke være en sund udvikling,” siger Vibe Klarup.

Rådet vil derfor holde et vågent øje med de forhandlinger, som regeringen sparker i gang 24. maj, hvor forligskredsen er indkaldt til møde. Og Dansk Folkepartis forhandler, beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, er ikke klar til at spise regeringens udspil uden videre.

“Jeg synes ikke, at udspillet er godt nok. Regeringen er meget optaget af dagpengemodtagere og folk på efterløn. Men jeg synes også, vi skal se på, om der er uhensigtsmæssigheder for folk på kontanthjælp, fleksjob og førtidspension. Når vi nu skal i gang med det her arbejde, kan vi lige så godt komme hele vejen rundt og sikre os, at der ikke er nogen, der kommer i klemme i systemet,” siger han.

Bent Bøgsted undlader samtidig at forholde sig til de konkrete forslag i udspillet.

“Vi er selvfølgelig klar til at se på det her, men jeg vil ikke låse mig fast på noget endnu. På den ene side er hensynet, at folk skal have lov til at arbejde frivilligt, men vi kan heller ikke have, at det medfører en fortrængning af lønnet arbejdskraft,” siger han.

Kilde: Altinget.dk