Sundhedsstyrelsen: Fællesskaber hjælper ældre ud af ensomhed

Ensomhed blandt ældre er et stadigt stigende problem i Danmark. I 2021 følte mere end 100.000 borgere over 65 år sig ensomme. Det batter imidlertid at bane vej for fællesskaber blandt ældre i kampen mod ensomhed. Det konkluderer en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

I 2021 følte næsten 100.000 borgere over 65 år sig ensomme – en fordobling i forhold til året før. Ensomhed er et voksende problem, der koster samfundet dyrt og i yderste konsekvens koster liv.

Sundhedsstyrelsen ser i en dugfrisk rapport nærmere på virkningen af de forebyggende indsatser målrettet ensomhed blandt ældre, der modtager hjemmepleje. Dansk Folkehjælp har i en årrække arbejdet med sårbare ældre, og rapporten underbygger det, vi selv er vidne til – det nytter noget at arbejde målrettet med ensomhed blandt ældre.

-Erfaringerne har vist, at der er et stort potentiale i at tilbyde fleksible og individuelt tilrettelagte borgerforløb i forhold til at afhjælpe ensomhed. Mange i målgruppen af ensomme har komplekse behov som følge af fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger. Skal borgerne hjælpes ud af ensomhed, kræver det et differentieret tilbud, som kan imødekomme borgernes individuelle barrierer og behov, skriver Sundhedsstyrelsen.

Nye fællesskaber via SeniorNET

Sundhedsstyrelsen lægger blandt andet vægt på, at forebyggende indsatser bør fokusere på, at borgeren kan indgå i fællesskaber og opbygge nære relationer.

Dansk Folkehjælp har i en årrække drevet konceptet SeniorNET. Indsatsen tilbyder aktiviteter for enlige ældre med støtte fra frivillige. Formålet er at få de ældre til at indgå i netværk og opbygge varige venskaber.

-Min mand døde lige pludselig, og derefter faldt jeg helt ned i kulkælderen. Jeg fik et godt netværk lige fra starten, og det blev bare bedre og bedre. Jeg kom hjem og var glad igen, fortæller en af deltagerne.

Synshæmmede særligt udsatte

De gode erfaringer fra SeniorNET har medført, at Dansk Folkehjælp i samarbejde med VELUX FONDEN og  Faglige Seniorer sidste år søsatte et flerårigt udviklingsprojekt. Under navnet ”Synstab” skal indsatsen gøre en forskel for ældre med begyndende synsvanskeligheder – og med særlig fokus på ensomhed­struede ældre.

-Ældre med synstab er et vigtigt indsatsområde. Formålet er at oplyse om de udfordringer, der følger med et svigtende syn, hvilken hjælp ældre med synstab kan få og udvikle nye metoder for, hvordan man med et synshandicap kan skabe nye sociale relationer, fortæller generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem.

Synstab hos ældre er et udbredt og overset problem, der kalder på indsatser inden for opsporing, behandling, sociale indsatser og fællesskaber.

Link til sundhedsstyrelsens rapport: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Faellesskab-paa-klippekort-i-hjemmeplejen

SeniorNET - 4