Forside > Det gør vi

Det gør vi

I Dansk Folkehjælp arbejder vi med tre hovedområder som er: Forebyggelse og førstehjælp, frivilligt socialt arbejde, og nødhjælp og udviklingsarbejde i udlandet. 

Mange ulykker ender med dødelig udgang eller med alvorlige varige mén, fordi den tilskadekomne ikke modtager den korrekte livreddende førstehjælp i de livsvigtige minutter, der går inden den professionelle hjælp når frem. Blot få minutters manglende ilt til hjernen kan give uoprettelige og varige skader.

Der er tusinder af socialt og økonomisk dårligt stillede børnefamilier i Danmark – dem prøver vi at hjælpe, blandt andet gennem Feriehjælp og uddeling af Julehjælp.

Frivillige medarbejdere deltager aktivt i gennemførelsen af aktiviteter, der kan medvirke til at bringe lys ind i en grå og udsigtsløs hverdag eller styrke den personlige udvikling for socialt udsatte mennesker.

Når det handler om at bidrage til en den langsigtede udvikling i fattige lande har vi blandet andet specialiseret os i nødboliger og genopbygning efter naturkatastrofer, støtte civilbefolkningen i at forstå deres rettigheder til forbedre levevilkår.