Langsigtede indsatser

Dansk Folkehjælp vil bryde fattigdomsmønstre ved at udvikle familiernes egne ressourcer, så de bedre kan håndtere en udfordrende hverdag.

Dansk Folkehjælp hjælper børn og voksne, der lever i udsatte livspositioner. Vi vil modvirke fattigdom og skabe varige sociale forandringer. Dels gennem direkte støtte, der skaber glæde og ro i øjeblikket, og dels gennem langsigtede indsatser, der bidrager til varig forandring.

I Dansk Folkehjælp tror vi på, at alle mennesker har en grundlæggende motivation for at mestre egen tilværelse. Vi vil bryde fattigdomsmønstre ved at udvikle familiernes egne ressourcer til at kunne håndtere en udfordrende hverdag.

Frivilligt arbejde er kernen i vores sociale indsatser. Dansk Folkehjælp vægter stærke fællesskaber præget af nærværd og medindflydelse.

Det er på denne måde, vi kan modstå det stigende pres, som velfærdssamfundet er under – både på det sociale og det sundhedsmæssige område. Vores samfunds levestandard er ikke bedre end den laveste fællesnævner, og derfor er det nødvendigt at udvikle et nyt mindset og styrke civilsamfundet – og i fællesskab bekæmpe fattigdom.

puk

Frivillig fra barnsben

”Jeg er født ind i denne her ’branche’. Min farmor har været frivillig i 43 år i Dansk Folkehjælp, så jeg har været med som hjælper-barn siden jeg var 5 år gammel. Det giver mig en stor glæde at se glæden hos andre – jeg kan godt lide at bidrage på den måde. Det var også her i Dansk Folkehjælp, at jeg fandt, ud af at jeg gerne ville være pædagog.”

”For mig at det helt naturligt at bruge noget af mine egen tid på at hjælpe andre. Jeg kan bare ikke lade være.”

Julie Puk Christensen, frivillig.