Om Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp er en landsdækkende NGO, som arbejder for og med mennesker i socialt- og økonomisk udsatte livspositioner.
Vi arbejder for at reducere ulighed og mener, at varige sociale forandringer sker ved sikre handlekraft og lige muligheder til alle. Vi arbejder nationalt og internationalt og hjælper uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion.

Dansk Folkehjælp blev etableret i 1907 og har i dag 28 lokalafdelinger fordelt over hele Danmark med 2.000 aktive frivillige og medlemmer.  Internationalt arbejder vi med kapacitetsopbygning og adgang til rent vand med vores partnere i Uganda, Tanzania, Somalia, Kenya og Zambia, vi bygger skoler i Afghanistan og arbejder med genopbygning og rehabilitering i det krigshærgerede Ukraine.

Vores tre strategiske fokusområder er:

  • ’Førstehjælp og samaritter’. Gennem førstehjælpskurser og uddannelse af samaritter, giver vi livsreddende handlekraft til danskerne og bidrager hermed til vores alle sammens sikkerhed og tryghed
  • ’Frivilligt og socialt arbejde i Danmark’. Vi arbejder for og med børn, unge og voksne, der lever i socialt-, sundhedsmæssigt og økonomisk udsatte livspositioner. Dansk Folkehjælp støtter med direkte økonomisk hjælp og helhedsorienterede frivillige indsatser, der skaber varige sociale forandringer
  • ’Nødhjælp og udviklingsarbejde’. Vi arbejder internationalt med nødhjælp og rehabilitering  til verdens brændpunkter og langsigtet og i tæt samarbejde med vores partnere i det globale syd, hvor vi særligt arbejder med  kapacitetsopbygning.