Om os

Dansk Folkehjælp er en landsdækkende, frivillig humanitær organisation, som yder hjælp til udsatte mennesker i Danmark og udlandet.

Dansk Folkehjælp hjælper børn og voksne, der lever i udsatte livspositioner. Vi vil modvirke fattigdom og skabe varige sociale forandringer. Dels gennem direkte støtte, der skaber glæde og ro i øjeblikket, og dels gennem langsigtede indsatser, der bidrager til varig forandring.

Vores arbejde kredser om tre hovedområder: Førstehjælp og samaritterarbejde, frivilligt socialt arbejde og nødhjælp og udviklingsarbejde – og det har det gjort lige siden vores stiftelse i 1907. Vi vil styrke danskernes evne til at redde liv, vi hjælper socialt udsatte gennem direkte støtte og langsigtede udviklingsindsatser, og hver dag arbejder tusindvis af frivillige for at skabe oplevelser og livskompetence hos socialt udsatte.

I Dansk Folkehjælp tror vi på, at alle mennesker har en grundlæggende motivation for at mestre egen tilværelse. Vi vil bryde fattigdomsmønstre ved at udvikle familiernes egne ressourcer til at kunne håndtere en udfordrende hverdag.

Vi tror på, at mennesker er ligeværdige, vi skeler hverken til hudfarve eller religion og vi er politisk neutrale.

Frivilligt arbejde er kernen i vores sociale indsatser. Dansk Folkehjælp vægter stærke fællesskaber præget af nærværd og medindflydelse.

Det er på denne måde, vi kan modstå det stigende pres, som velfærdssamfundet er under – både på det sociale og det sundhedsmæssige område. Vores samfunds levestandard er ikke bedre end den laveste fællesnævner, og derfor er det nødvendigt at udvikle et nyt mindset og styrke civilsamfundet – og i fællesskab bekæmpe fattigdom.

I Dansk Folkehjælp hjælpes vi ad med at skabe minder for livet og varig forandring.