Førstehjælp og samaritter

En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv. Når du kan førstehjælp, er du en af dem, der er med til at gøre en forskel for et andet menneske.

Mange ulykker ender med dødelig udgang eller med alvorlige varige mén, fordi den tilskadekomne ikke modtager den korrekte livreddende førstehjælp i de livsvigtige minutter, der går inden den professionelle hjælp når frem.

Siden 1907 har Dansk Folkehjælp arbejdet for at øge befolkningens viden og handlemuligheder

i forbindelse med en ulykke eller pludselig opstået sygdom.

Hos os kan du finde lige præcis det førstehjælpskursus, du har brug for - uanset som det er som privatperson eller som virksomhed.