Dansk Folkehjælp intensiverer hjælpen til flygtninge fra Ukraine

Fredag den 24. februar markerer årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, som har tvunget familier og børn på flugt. Næsten 35.000 flygtninge fra Ukraine har igennem det seneste år fundet vej til Danmark og forsøger at skabe et nyt liv langt fra krigens rædsler. Hjælpeorganisationen Dansk Folkehjælp igangsatte sidste år initiativet En God Start, som er en hjælp til enlige forældre, der er flygtet fra Ukraine. Hjælpen bliver givet til familier, som er flygtet, og som er på overførselsindkomst i Danmark, så de kan få en god start på deres nye tilværelse bl.a. med ressourcer til skole- og institutionsstart samt fritidsaktiviteter til børnene. Dansk Folkehjælp skruer i foråret op for uddelingen af hjælpen via En God Start, der er etableret i samarbejde med Egmont Fonden.

På fredag er det præcis et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Mange forældre og børn er flygtet fra krigen – også til Danmark – og behovet for hjælp til at etablere et liv med rammer, rutiner, venner og bekendtskaber for særligt børnene er stadigvæk nødvendigt for mange. Derfor intensiverer Dansk Folkehjælp nu indsatsen En God Start, der skal hjælpe de ukrainske familier og børn, som har fået opholdstilladelse i Danmark og som er på overførselsindkomst

Tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at 33.994 pr. 5. februar har søgt om opholdstilladelse efter særloven, der skal sikre ukrainerne opholdstilladelse, adgang til arbejdsmarkedet, velfærd og uddannelse uden om de almindelige asylregler. Særloven italesætter dog ikke børnenes behov for at få en hverdag med skole, institution og fritidsaktiviteter. Derfor – og fordi mange af de flygtede fra krigen kun har medbragt det mest basale – er hjælpen gennem En God Start målrettet mod at give børnene en god skolestart eller muligheden for at starte til en fritidsaktivitet i Danmark.

En God Start er tiltænkt de mange kvinder, der er kommet til Danmark som eneforsørgere samt de børn, der er kommet til Danmark uden deres forældre, men i stedet er flygtet sammen med en pårørende, der har påtaget sig ansvaret for dem.

Peder Thorning, konstitueret generalsekretær for Dansk Folkehjælp, udtaler:

”Selv om krigen i Ukraine efter et år er gledet lidt bagud i mediernes bevågenhed, er behovet for hjælp til dem, der er flygtet mere aktuelt end nogensinde. Mens der er været mange initiativer rettet mod at få de voksne ukrainere i arbejde, så er vores fokus rettet mod børnene. De har brug for at komme godt i gang i skolen, i daginstitutionen eller til en fritidsaktivitet så de hurtigst muligt kan få det, der ligner en normal hverdag. Derfor skruer vi nu op for indsatsen En God Start i håbet om, at så mange familier som muligt får den fornødne hjælp til at øge trivslen blandt de flygtede familiers børn.”

Indsatsen En God Start sker i samarbejde med Egmont Fonden, som har doneret fem mio. kr. til initiativet. Forventningen er, at op mod 6.000 ukrainske familier i Danmark er i målgruppen for indsatsen, hvor man kan søge i perioden fra den 1.-30. april. For at modtage hjælp via En God Start skal ansøger være enlig forsørger i Danmark på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år.

Henriette Christiansen, direktør, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, udtaler:

“Børn og unge, som er flygtet fra krigen i Ukraine, har fået deres liv revet op med rode og har derfor et akut behov for støtte til at finde fodfæste i deres nye liv i Danmark. I Egmont Fonden har vi en forpligtelse til at hjælpe børn og unge i udsatte positioner, og derfor giver vi støtte til børn og unge på flugt. Vi er glade for gennem Dansk Folkehjælp at kunne give børn og unge en håndsrækning i den akutte situation og bidrage til, at børnene og deres familier får en god start på deres nye hverdag i Danmark.”

Hjælpen til de familier, der er flygtet, vil være 1.500 kr. pr. barn og maksimalt 9.000 kr. pr. familie, hvor der kan søges til daginstitution, skole, eller hvis barnet ønsker at deltage i en fritidsaktivitet. Med beløbet kan familien købe f.eks. en flyverdragt til barnet, som går i daginstitution, en skoletaske og tøj til barnet, som går i skole samt f.eks. et par fodboldstøvler til barnet, som gerne vil gå til fodbold. Alt sammen noget, som skal være med til at give børnene en bedre start her i Danmark sammen med deres kommende danske venner.

IMG_6949 (2)