Forside > Nyheder > SeniorNET i Allerød: Oplevelser, samvær og nye bekendtskaber

SeniorNET i Allerød: Oplevelser, samvær og nye bekendtskaber

Dansk Folkehjælps lokalafdeling i Allerød har haft stor succes med initiativet SeniorNET, hvor ensomme borgere over 60 år mødes og får oplevelser og fællesskab. I Danmark findes der tusindvis af ensomme ældre, og tallet stiger. Derfor har Dansk Folkehjælp siden 2018 haft initiativet SeniorNET, hvor formålet er at skabe et holdbart hverdags-netværk for ældre. En stor del af indsatsen hviler på de frivillige, der holder netværkene i gang landet over.

I Allerød har Dansk Folkehjælp siden 2018 haft stor succes med SeniorNET. Lokalafdelingen er gået fra at have ni faste brugere til i dag at have over 40 personer, der løbende deltager i de aktiviteter, som SeniorNET arrangerer.

Årsagen til succesen skal ifølge Lisa Bjørstorp, der er frivilligkoordinater for SeniorNET i Allerød, findes både hos netværkets frivillige og deltagerne.

”I SeniorNET i Allerød har vi oplevet, at der har været stor tilslutning til initiativet fra kommunens ældre – både på frivilligfronten og med aktive deltagere, der gerne vil ud at have nye, spændende oplevelser. Når vi planlægger vores årlige aktiviteter, forsøger vi at tilgodese så mange som muligt, så alle kan være med – men fokus er altid på relationerne og det, at vi skal holde os fysisk, mentalt og socialt aktive.”

Deltagerne og de frivillige er fælles om at udvælge netværkets aktiviteter. Formålet er altid at finde på noget, der har fokus på fællesskab og relationsdannelse, for det højner livskvaliteten.

Mange hænder er afgørende

På tværs af Dansk Folkehjælps lokalafdelinger løfter de mange frivillige en stor del af arbejdet, og det kræver mange hænder at holde gang i initiativerne.

Lisa Bjørstorp forklarer:

”Hos SeniorNET i Allerød har vi nogle frivillige, der har tid og lyst til at investere mange timers arbejde i planlægningen af aktiviteterne. Og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har skabt et netværk, der er meningsfuldt at være en del af – både som frivillig og som deltager. Som frivillig i SeniorNET deltager man i alle aktiviteterne på lige fod med netværkets brugere, og man får derfor mulighed for at opleve mange ting, som man ellers ikke vil have prøvet. Man bliver automatisk en del af netværket, hvilket giver nye relationer og stor glæde.”

Der er rigtig stor tilslutning fra de ældre borgere til SeniorNET i Allerød, og derfor drømmer lokalafdelingen også om at få flere frivillige med ombord.

Hvis man er interesseret i at blive frivillig eller deltage i SeniorNET i Allerød, skal man kontakte lokalafdelingen.

SeniorNET i Allerød mødes enten ‘hjemme’ i deres lokaler i Allerød eller tager på tur for at opleve. Det har blandt andet betydet virksomhedsbesøg med foredrag og rundvisninger til lokale virksomheder eller gåture langs strande og i plantager med lokale naturvejledere.

SeniorNET_5