Vi søger en projekt- og udviklingschef

I Dansk Folkehjælp arbejder vi for at sikre fællesskaber, handlekraft og lige muligheder for børnefamilier i udsatte livspositioner. Vi har frivillige sociale indsatser over hele landet; i vores lokalafdelinger, i lokale aktivitetsgrupper og netværk, hvor mere end 2.000 frivillige er med til at løfte vores ambitiøse mål. Derudover støtter vi gennem vores direkte støtteprogrammer årligt mere end 30.000 børn og børnefamilier.

Nu står vi over for at skulle udvikle og styrke vores frivillige sociale arbejde og skabe endnu større sammenhæng mellem vores støtteprogrammer og vores helhedsorienterede indsatser på børne- og familieområdet. Derfor søger vi en erfaren projekt- og udviklingschef. Send din ansøgning senest d. 10. december til post@folkehjaelp.dk.

Hvad er opgaven?

Som projekt- og udviklingschef bliver dine opgaver at:

 • videreudvikle og sikre implementering af frivillige sociale indsatser for børnefamilier i udsatte livspositioner i Dansk Folkehjælps landsdækkende netværk.
 • sikre finansiering af vores frivillige sociale indsatser gennem ansøgninger til og samarbejde med fonde og offentlige puljer.
 • sammentænke vores direkte støtteprogrammer med vores helhedsorienterede sociale familieindsatser for derigennem at sikre, at vigtige håndsrækninger bliver grundlaget for varige sociale forandringer.
 • projektlede specifikke projekter og sikre at alle vores indsatser drives ud fra et metodisk stærkt socialfagligt fokus, hvor målgruppeinddragelse er afgørende.

Hvem er du?

 • Du har min. 5 års erfaring med udvikling og ledelse af frivillige sociale fællesskaber og kommer sandsynligvis enten fra civilsamfundet, fra fondsverden eller fra den offentlige sektor
 • Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du kan vise relevante resultater fra tidligere jobs og har stor indsigt i, hvad der rør sig på det frivillige sociale område
 • Du har indgående kendskab til fondsverden og ved, hvordan de gode fondsansøgninger skrives og de gode samarbejder opretholdes
 • Du er metodisk stærk funderet og ved alt om projektopfølgning- og evaluering, ressource – og økonomistyring og om risikovurderinger
 • Du kan facilitere tværgående og inddragende processer, der kan motivere både kolleger, frivillige og målgrupper.
 • Du er målrettet og mener, at de bedste resultater skabes i tillid og i fællesskab, og så har du lyst til at blive en del af et hold, hvor vi altid hjælper hinanden – også selvom opgaven ikke lige står i jobbeskrivelsen.

Hvad kan du forvente?

Du kommer til en organisation, der trods sine 116 år har fuldt blus på udvikling af hele organisationen og er i gang med at skærpe og pudse profilen af inden for vores tre centrale fokusområder: ’Førstehjælp og samaritter’, ’Nationale frivillige sociale indsatser’ og ’International udvikling og nødhjælp’.

Du får 24 dedikerede kolleger, der er drevet af at få tingene til at lykkes og skabe resultater, og som motiveres af tillid, høj grad af selvledelse, stærkt kollegaskab, sparring og nysgerrighed på hinandens arbejdsområder.

Vi har en kæmpe lovestorm for Lolland-Falster og bor i det smukkeste hus i Nykøbing Falster. Og så har vi 28 lokalafdelinger rundt om i hele landet, som du også kommer til at have et tæt samarbejde med. Derfor må du forvente en del rejseaktivitet, som vi til gengæld honorerer med fleksibilitet og delvist hjemmearbejde.

Det helt praktiske

 • Stillingen er en fuldtidsstilling.
 • Dansk Folkehjælp har lokal overenskomst med HK. Løn forhandles individuelt.
 • Ansøgningsfrist d. 10. december 2023.
 • Send ansøgning til post@folkehjaelp.dk
 • Samtaler forventes uge 50
 • Ansættelse pr. 1. februar 2024

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte generalsekretær Mirka Mozer på 2047 44 58 eller mm@folkehjaelp.dk.

Om Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp er en landsdækkende humanitær organisation, hvis formål er at yde hjælp til mennesker i socialt

udsatte livspositioner i Danmark såvel som i udlandet. Dansk Folkehjælp er en neutral organisation, der er uafhængig af partipolitik, og som hjælper uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion. Dansk Folkehjælp blev etableret i 1907 og har i dag 28 lokalafdelinger fordelt over hele landet med 2.000 aktive frivillige.

Dansk Folkehjælps tre indsatsområder er:

 • ’Førstehjælp og samaritter’. Gennem førstehjælpskurser og uddannelse af samaritter, skaber Dansk Folkehjælp livsreddende handlekraft til danskerne og understøtter herigennem samfundets præhospitale indsatser’
 • ’Frivilligt socialt arbejde i Danmark’. Dansk Folkehjælp arbejder for og med børn, unge og voksne, der lever i socialt-, sundhedsmæssigt og økonomisk udsatte livspositioner. Dansk Folkehjælp støtter med direkte økonomisk hjælp og helhedsorienterede frivillige indsatser, der skaber varige sociale forandringer
 • ’Nødhjælp og udviklingsarbejde’. Dansk Folkehjælp arbejder internationalt med nødhjælp til verdens brændpunkter og arbejder langsigtet og i tæt samarbejde med vores partnere i det globale syd med fokus på rehabilitering og kapacitetsopbygning.
Familieringen Maribo