Side om side med det afghanske folk siden 1984

Mange års væbnet konflikt har gjort Afghanistan til et af verdens skrøbeligste lande. Dansk Folkehjælp har efter årtiers tilstedeværelse en stærk tilknytning til Afghanistan og relationer med tusindvis af samfund på tværs af alle 34 provinser.

Afghanistans befolkning anslås til at være 37 mio., hvoraf halvdelen skønnes at være under 15 år. Mange af børnene har ikke mulighed for at blive undervist. Især pigerne har svært ved at komme i skole.

Dansk Folkehjælp opfører gennem DAARTT skoler til  titusindvis af afghanske børn, specielt piger. Udover at vi bygger nye kvalitetsskoler og rehabiliterer samt moderniserer nedslidte skoler, så udstyrer vi klasseværelser med hjælpemidler, stole og borde.

På den måde er vi med til fremme et godt indlæringsmiljø i Afghanistan.

Situationen i Afghanistan er hård og brutal. 13 millioner børn har brug for humanitær hjælp, og hundredetunsindvis er alvorlig underernærede. D. 7. oktober 2023 ramte et ødelæggende jordskælv landet og med ét blev det skrøbelige land sat yderligere tilbage.

Dansk Folkehjælp har været engageret i Afghanistan siden 1984. Gennem organisationen DACAAR vil vi redde liv i tidlige stadier af en krise rettet mod internt fordrevne, hjemvendte flygtninge og samfund, der er berørt af konflikter og naturkatastrofer.

I løbet af de seneste år har DACAAR bestræbt sig på at være blandt de første, der reagerer på mennesker, der er ramt af chok i hele Afghanistan.

"Programmet afhænger meget af donationer, men jeg ser positivt på fremtiden. Vi optrapper vores humanitære indsatser, og vi har bevist, at vi er en solid partner. Både lokalt og internationalt."

Lars Pedersen, director, DAARTT

Et stærkere uddannelsessystem

DAARTT, Dansk Folkehjælps Afghanske afdeling, bygger skoler for at fremme adgangen til uddannelse blandt børn og unge i Afghanistan.

I arbejdet med rehabilitering af Afghanistan er opbygningen af et funktionelt uddannelsessystem afgørende. Derfor arbejder DAARTT for børn og unges adgang til skolegang i Afghanistan, så der kan skabes en bedre fremtid for næste generation i landet.

Faryab Province, Pashtun Khot district, Mireshkar village
Pipe scheme project. Accessing safe drinking water is an issue in most of Afghanistan because of the lack of infrastructure and resources. Dacaar installed household connection alimented by spring water through solar panel, but also delivered hygiene message, hygiene kit, and construction of latrine.
afghanistan2

Udviklingsprojekter i Afghanistan - DACAAR

Den Danske Komité for Hjælp til Afghanske Flygtninge (DACAAR) er en dansk nødhjælps- og udviklingsorganisation, som støtter bæredygtig udvikling i Afghanistan for mennesker - i deres eget lokalsamfund.

Dansk Folkehjælp var medstifter af DACAAR i 1984 og har været en loyal støtte i bestyrelsen lige siden.