FamilieNET

Hos Dansk Folkehjælp mener vi, at alle kan bruges til noget! FamilieNET arbejder med at få udsatte og isolerede familier inkluderet i et netværk for familierne selv og samtidig gøre dem til en vigtig social ressource i lokalsamfundet.

Dansk Folkehjælp har vedtaget en handlingsplan for det sociale område, hvor alle modtagere af hjælp skulle ses som en ressource der kan bidrage til det sociale arbejde i Danmark. ”Alle kan bruges til noget – fra ressourcesvag til lokal social kapital”.

Inklusion er grundtanken i vores sociale arbejde, men i FamilieNET vender vi op og ned på den traditionelle tænkning om at ressourcestærke frivillige altid er dem som tager hånd om de ressourcesvage. Det betyder, at det på sigt er familierne, der bliver de ressourcestærke.

Fokus på at skabe relationer

FamilieNET er som udgangspunkt et tilbud til modtagerne af julehjælp. Igennem netværket møder de andre familier som på mange måder møder de samme udfordringer i hverdagen.

FamilieNET består af flere arrangementer, hvor der sættes fokus på at skabe relationer mellem de deltagende familier.

Familierne mødes til cafémøder og i samarbejde finde ud af, hvad de kan gøre for deres lokalsamfund. Det er blandt aktiviteter som :

  • Familiedage med fokus på socialt samvær
  • Cafémøder med fokus på at indkredse aktiviteter
  • Fælles ferielejr
  • Aktivitetdage med fokus på aktivt at løse opgaver

Målet er, at familierne:

  • bliver tættere integreret i lokalsamfundet gennem netværk
  • bidrager til løsningen af lokale problemstillinger
  • oplever øget selvværd gennem involvering
  • får blik for egne ressourcer

Alle møder i FamilieNET faciliteres af Dansk Folkehjælps frivillige.

FamilieNET er støttet af

  • Veluxfonden
familienet_fisketur_i_soen
Share On Facebook