Skip to content

Værdier & Aktiviteter

FamilieRINGENs værdier
I FamilieRINGEN møder vi familierne i øjenhøjde.

Vi tror på, at alle mennesker besidder ressourcer og talenter. Talenter som kan komme op til overfladen, så længe man formår at i talesætte og aktivere dem.

Dette arbejder vi på sammen med de frivillige i FamilieRINGENs aktiviteter.

Vi ønsker, at give udsatte familier mulighed for at tage ansvar for eget liv ved at fokusere på brugerinddragelse, anerkendelse og handlekraft.

Aktiviteter i FamilieRINGEN?
FamilieRINGENs hus fungerer som et sted, hvor forældre, børn og unge kan udfolde sig, og hvor der er plads forskelligheder.

Det er et aktivitets- og fælleshus hvor vi sammen med frivillige aktører tilbyder forskellige typer aktiviteter, som:

Rådgivnings- og vejledningstilbud, ex. økonomisk rådgivning og sundhedsvejledning.

Uddannelses- og virksomhedsaktiviteter, ex. dagskole, lektiecafe, støtte til virksomhedsbesøg og praktik.

Netværksskabende aktiviteter, ex. cafédage, fælles aktiviteter og
udflugter.

Fritidsaktiviteter, ex. som sportsaktiviteter, krea-værksted og friluftsliv.

 

vaerdier_aktiviteter_familieringe